แถลงสำนักพระราชวัง ปรับสายเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังในหลวงเป็นที่น่าพอใจ

3 ก.ค.2559 เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Information Division of OHM' ของ กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ เผยแพร่ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 30