ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนหวั่น 'สธ.-สปสช.' ขาดการถ่วงดุล

ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ ห่วงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะตัดสินใจอิสระหรือไม่ หวั่น ก.สาธารณสุข-สปสช. ขาดการถ่วงดุลจะทำให้ขาดประสิทธิภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
 
10 ก.ค. 2559 ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ กังวลใจถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จะตัดสินใจอิสระหรือไม่ โดยในแถลงการณ์ระบุว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของคนไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนกว่า48 ล้านคนไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยจนประเทศไทยได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศก่อนมี พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัญหาด้านสาธารณสุขมีมากมายการกระจายทรัพยากรไม่เป็นธรรมบางจังหวัดมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหลายแห่งขาดความเท่าเทียมกันจากการวิ่งเต้นนำงบประมาณไปลงในพื้นที่ตามด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนไม่เพียงพออยู่แล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะกระทรวงสาธารณสุขถูกแทรกแซงจากนักการเมือง
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรที่สำคัญบริหารงานโดยบอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานต้องเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อทำให้เกิดการสร้างระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีมาตรฐานทั้งประเทศ
 
กรณีรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้อำนาจในการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ทำให้คาดคะเนได้ว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอาจทำให้ประชาชนกว่า 48 ล้านคนได้รับสิทธิลดลงได้ทั้งที่ในปัจจุบันการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งระดับประเทศและระดับเขตเป็นไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด
 
ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยมีความกังวลถ้าระบบบริหารงานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขาดการถ่วงดุลจะทำให้ขาดประสิทธิภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์