'บุรีรัมย์-พะเยา' ทหาร-กกต.-รด.จิตอาสา รุกหนักสาธิตลงประชามติ

ทหาร.บุรีรัมย์นำ 'รด.จิตอาสา' จัดหน่วยสาธิตการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ชวนใช้สิทธิให้มากที่สุดโดยไม่มีการชี้นำใดๆ กกต. พะเยา ลงพื้นที่ ปชส.การออกเสียงลงประชามติ ครบทุกหมู่บ้าน กรรมการ ศส.ปชต. ระบุชาวบ้านส่วนใหญ่ 70-80% ยังไม่ทราบว่ามีการร่าง กม.-การลง ปชต.

15 ก.ค.2559 พ.ท.บุญเสริม แหวนวิเศษ สัสดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ส.อ.นิวัฒน์ กล่าวรัมย์ นำ รด.จิตอาสา โรงเรียนภัทรบพิตร จำนวน 12 นาย ในความควบคุมของ ผกท.วิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์ ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 59 ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อสม.ตำบลบ้านบัว สนับสนุน กกต.จว.บ.ร. และสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการลงประชามติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว มีประชาชนที่มีสิทธิ์ลงประชามติฯ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน (ที่มาเพจ บก.ควบคุม รด.จิตอาสา จังหวัดบุรีรัมย์)

9 ก.ค. 2559 ธีรวัฒน์  สินธุบุญ ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำ จ.พะเยา กล่าวว่า ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน พื้นที่พะเยารวม 9 อำเภอ 68 ตำบล ได้จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ ปชส.การออกเสียงลงประชามติ แยกกิจกรรมออกเป็น คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)  การลงพื้นครบแล้วทุกหมู่บ้าน, ตำบลและอำเภอในพะเยา และลงพื้นที่จุดแรกวันที่ 23 มิ.ย. คือ อ.เชียงคำ  รวม 10 ตำบลๆ ละ 10 คน นอกนั้นตระเวนลงพื้นทุกแห่ง/ทุกตำบลๆ ละ 10 คน ภาพรวม  กกต.จว.ได้จัดกิจกรรม  ปชส. การออกเสียลงประชามติ ครบทุกพื้นที่ในพะเยา  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 680 คน  ล่าสุดหรือโค้งสุดท้ายยังร่วมกับนักศึกษา รด.แต่ละอำเภอตระเวนเดินรณรงค์ ให้ชาวบ้านไปลงประชามติ ภาพรวมด้านความพร้อม 100% ที่จะให้ชาวบ้านในพะเยาทุกอำเภอ ไปลงประชามติอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ส.ค.นี้.ในส่วนประเด็นประชากรล่าสุดกว่า  480,000 คน

ลือ วงศ์ราษฎร์  กรรมการศูนย์ส่งเริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ-พะเยา  เปิดเผยว่าหลังจากได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ให้เข้าร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ (ศส.ปชต.) โดยมี ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเชียงคำฯ เป็นผู้ประสานงานหรือเป็นพี่เลี้ยง ในการรณรงค์ให้ชาวบ้านไปลงประชามติ 7 ส.ค.นี้ และการแจกแผ่นผับในชุมชน-หมู่บ้าน  เป็นไปด้วยความลำบากเพราะไม่ค่อยมีใครอยู่ในบ้านกลางวัน ส่วนใหญ่เพื่อนบ้านออกไปทำไร่ไถนากันหมด  จึงถือโอกาสวันเข้าพรรษาที่ชาวบ้านมาทำบุญร่วมกันแล้วแจกแผ่นพับ ให้ไปลงประชามติเช่น เห็นด้วยกับกฎหมาย คสช. กากบาทด้านซ้ายมือหากไม่เห็นด้วยก็กากบาทด้านขวามือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ 70-80% ยังไม่ทราบว่ามีการร่าง กม.-การลง ปชต.
 

ทหาร.บุรีรัมย์นำ 'รด.จิตอาสา' สาธิตลงประชามติ

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมการจัดหน่วยสาธิตการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ รด.จิตอาสา เพื่อเผยแพร่และรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในจังหวัด มาร่วมสาธิตในครั้งนี้ ที่ลานข้างหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
15 ก.ค.2559 รด.จิตอาสา ร.ร.หนองกี่พิทยาคมร่วมกับ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และสาธิตการออกเสียงประชามติ (ที่มาภาพเพจ บก.ควบคุม รด.จิตอาสา จังหวัดบุรีรัมย์)
 
สำหรับโครงการ รด.จิตอาสา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกองทัพบก ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ โดยการใช้นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.จิตอาสา ในการช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นและรณรงค์ให้คนออกมา ใช้สิทธิให้มากที่สุดโดยไม่มีการชี้นำใดๆ
 
โดยการอบรม รด.จิตอาสา ที่ผ่านมาได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.2559 ซึ่งเป็นวันที่จะมีการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันใช้สิทธิออกเสียงประชามติ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงหน้าหน่วยออกเสียงอีกด้วย
กิจกรรมปั่นจักรยาน " 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง " เพื่อรณรรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียง ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุด และได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ " ออกเสียงประชามติ " ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้สาธิต ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา 
 

รด.จิตอาสารณรงค์ปชช.พังงาลงประชามติ

ชัยรักษ์ คุ้มโต ผู้อำนวยการการเลืองตั้งประจำจังหวัดพังงา นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองพังงา ออกมาใช้สิทธิ์ ลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยเน้นการเชิญชวนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพังงา ด้วยการเดินเท้าไปตามถนนสายสำคัญต่างๆ

พร้อมกันนี้ นักศึกษาวิชาทหารอีกส่วนหนึ่งได้เดินแจกแผ่นพับเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ ในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งการเดินขบวนรณรงค์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก บางคนได้ปรบมือให้กำลังใจ พร้อมกล่าวยืนยันว่า จะออกไปใช้สิทธิ์ของพวกตนอย่างแน่นอน

 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์