พุทธะอิสระ ชี้ร่างรธน.ผ่านก็ช่าง ไม่ผ่านก็ได้ ขอคสช.ปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งก็พอ

22 ก.ค. 2559 พุทธะอิสระ อดีตแกนนำ กปปส. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)'  กล่าวถึงกรณีเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใย เรียกร้องให้คสช.ตอบคำถาม ถึงการให้พื้นที่ของประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายได้แสดงออก ต่อร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งขอความชัดเจนหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะมีกระบวนการอย่างไรต่อไป

"ที่จริงฉันก็เห็นด้วยกับข้อกังวลที่กลุ่มเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใยกังวล ถือเป็นความกังวลที่คนไทยรักชาติทุกคนต่างมีอยู่ด้วยกันทุกคน แต่ข้อห่วงใยกังวลที่พวกเรามีหาใช่กังวลว่าเมื่อไหร่จะมีประชาธิปไตย เมื่อไหร่จะเลือกตั้ง พวกเรากังวลว่า การปฏิรูปบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งในเร็ววันบ้านเมืองคงต้องวุ่นวายอีก พวกเรากังวลว่าจะเสียของอีก" พุทธะอิสระ ระบุ

พุทธะอิสระ ระบุด้วยว่า ทุกคนต่างกังวลและคิดตรงกันว่า อยากให้คสช.อยู่ต่อ เพื่อทำการสะสางปัญหาและปฏิรูปบ้านเมืองให้สำเร็จในทุกมิติ จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย จึงเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมระบุว่า 2 ปีกว่าที่ผ่านมา รัฐบาลคสช.ได้ทำให้พวกเราอุ่นใจ ปลอดภัย และไว้วางใจ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกนักการเมืองมีอำนาจ
 
"รัฐธรรมนูญจะผ่านก็ช่าง ไม่ผ่านก็ได้ แต่ขอให้รัฐบาลคสช.อยู่ต่อเพื่อทำการปฏิรูปในทุกมิติอันเป็นภารกิจหลักที่ต้องวางรากฐานอนาคตของประเทศให้แก่คนในชาติจนสำเร็จแล้วจึงคืนอำนาจสู่ประชาชน แต่ถ้าหากจะต้องมีการเลือกตั้งจริงๆ ก็ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก เพื่อสานต่อภารกิจที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ" พุทธะอิสระ ระบุ

 

ขอใช้สิทธิของคนไทยบ้าง
21 กรกฎาคม 2559

เห็นข่าวเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใย 16 องค์กร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ มีทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง อาชีพอิสระ ร่วมลงชื่อจำนวน 117 รายชื่อ เพื่อเรียกร้องให้คสช.ตอบคำถาม

โดยพวกเขาอ้างว่ายังมีผู้สนับสนุนพวกเขาอีกมากที่มาสนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขา เพื่อให้คสช.ตอบคำถามทั้ง 5 ข้อคือ

1. ให้เคารพในทุกสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่ต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยต้องมีพื้นที่แสดงออกให้ทั้ง 2 ฝ่าย

2. ต้องมีการเสนอทางเลือกที่ชัดเจนให้กับประชาชนว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะมีกระบวนการอย่างไร จะร่างฯ ใหม่หรือไม่

3. กรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติควรมีกระบวนการอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากฉันทามติของประชาชน

4. หากหลักการตามข้อเรียกร้องที่ 1-3 เกิดขึ้นจริง ทุกฝ่ายควรยอมรับในผลของการทำประชามติ และร่วมกันส่งเสริมให้สังคมมีเสถียรภาพ และ

5. รัฐธรรมนูญที่ได้ ไม่ควรจะถดถอยในด้านสิทธิมนุษยชน และประชาชน ส่งเสริมการถ่วงดุลระหว่าง 3 อำนาจ บัญญัติเรื่องการปฏิรูป และร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรจะแก้ไขให้ยากเกินไปเพื่อให้สอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงต้องป้องกันความขัดแย้งที่นำมาสู่ความรุนแรงด้วย

ที่จริงฉันก็เห็นด้วยกับข้อกังวลที่กลุ่มเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใยกังวล ถือเป็นความกังวลที่คนไทยรักชาติทุกคนต่างมีอยู่ด้วยกันทุกคน

แต่ข้อห่วงใยกังวลที่พวกเรามีหาใช่กังวลว่าเมื่อไหร่จะมีประชาธิปไตย เมื่อไหร่จะเลือกตั้ง

พวกเรากังวลว่า การปฏิรูปบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งในเร็ววันบ้านเมืองคงต้องวุ่นวายอีก

พวกเรากังวลว่าจะเสียของอีก

พวกเรากังวลว่า วังวนแห่งการกินรวบประเทศไทยจะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง

พวกเรากังวลว่า หากไม่มีรัฐบาลคสช.แล้ว การแก้ปัญหาของบ้านเมืองจะไม่เดินหน้า

มองผิวเผินที่กลุ่มเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใย คือการหวังดีต่อบ้านเมือง

แต่หากจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือบีบให้คสช.รีบๆ คืนอำนาจ พวกเขาจะได้รีบๆ เลือกตั้ง

ช่างน่าเห็นใจคสช.ยิ่งนัก สู้อุตส่าห์ทุ่มเททำงานรับใช้ประชาชน แก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยความจริงใจ สุจริตใจ แต่ต้องมาเจอคนไม่เห็นคุณค่า จ้องที่จะบ่อนทำลายการทำงานของคสช. ทั้งที่งานนั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและคนทั้งประเทศ

ก็ถือว่าเป็นสิทธิของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้

และในฐานะของพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะ ผู้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทุกคนก็มีสิทธิจะคิด มีสิทธิจะห่วงใยกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้เหมือนกัน

ทุกคนต่างกังวลและคิดตรงกันว่า อยากให้คสช.อยู่ต่อ
เพื่อทำการสะสางปัญหาและปฏิรูปบ้านเมืองให้สำเร็จในทุกมิติ จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย จึงเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ที่พวกเราต้องการให้คสช.อยู่ต่อจนกว่าจะปฏิรูปสำเร็จ เพราะพวกเราไม่เชื่อใจนักการเมือง

เหมือนที่พวกเราไม่เชื่อว่านักการเมืองจะไม่โกงไม่กินงบประมาณที่พวกตนมีอำนาจอนุมัติ

พวกเราไม่เชื่อว่านักการเมือง จะสามารถทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกได้สำเร็จ

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมือง กล้าออกกฎหมายเก็บภาษีมรดกได้
พวกเราไม่เชื่อว่านักการเมือง จะแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายได้

พวกเราไม่เชื่อว่านักการเมือง จะแก้ปัญหาการบินพลเรือนที่เรื้อรังมานานจนต่างประเทศเขาตั้งข้อรังเกียจได้

พวกเราไม่เคยเชื่อว่านักการเมือง จะสามารถจัดโซนนิ่งเกษตรกรได้

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมือง จะทำให้บ้านเมืองนี้สงบสุขได้

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมืองและพรรคการเมือง จะทำให้สถาบันปลอดภัยได้

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมือง จะสามารถปราบปรามการโกงกินทุจริตคอรัปชั่นได้

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมืองและพรรคการเมือง จะปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จ

พวกเราไม่เชื่อว่าพวกนักการเมือง จะสามารถปราบธุรกิจสีเทาที่แพร่ขยายไปทุกหย่อมหญ้า

พวกเราไม่เคยเชื่อว่าพวกนักการเมือง จะสามารถปฏิรูปบ้านเมืองในทุกมิติได้

พวกเราไม่เชื่อว่ากลุ่มทุนการเมือง จะไม่มากินรวบประเทศไทย

พวกเราไม่เคยเชื่อเลยว่า พรรคการเมืองและนักการเมืองจะกำจัดลัทธิกินรวบอาณาจักรและศาสนจักรได้

และพวกเราก็ไม่เคยเชื่อว่าพวกนักการเมือง จะบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้น

แต่ 2 ปีกว่าที่ผ่านมา รัฐบาลคสช.พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นถึงความจริงใจ ความตั้งใจ ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่หมักหมมมานานด้วยน้ำมือของพวกนักการเมืองและข้าราชการกระทำไว้

2 ปีกว่าที่ผ่านมา รัฐบาลคสช.ได้ทำให้พวกเราอุ่นใจ ปลอดภัย และไว้วางใจ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกนักการเมืองมีอำนาจ

2 ปีกว่าที่ผ่านมาพวกเราเชื่อว่ารัฐบาลคสช.เขาตั้งใจที่จะทำเพื่อบ้านเมืองและอนาคตของลูกไทยหลานไทยอย่างแท้จริง

เช่นนั้นรัฐธรรมนูญจะผ่านก็ช่าง ไม่ผ่านก็ได้

แต่ขอให้รัฐบาลคสช.อยู่ต่อเพื่อทำการปฏิรูปในทุกมิติอันเป็นภารกิจหลักที่ต้องวางรากฐานอนาคตของประเทศให้แก่คนในชาติจนสำเร็จแล้วจึงคืนอำนาจสู่ประชาชน

แต่ถ้าหากจะต้องมีการเลือกตั้งจริงๆ ก็ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก เพื่อสานต่อภารกิจที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ

อำนาจของประชาชนอยู่ในมือของนักการเมืองมา 83 ปีแล้ว แต่ก็มิได้ทำให้ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัย มั่นคงได้เท่ากับรัฐบาลคสช.ที่อยู่มาแค่ 2 ปีกว่าเลย

พวกเราจึงใคร่ขอร้องพวกกระหายประชาธิปไตยอยากเลือกตั้งทั้งหลายว่า

ขอเวลาให้รัฐบาลคสช.เขาได้ทำหน้าที่ของลูกไทยหลานไทย ผู้มีหัวใจกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดไปก่อนจนกว่าจะปฏิรูปสำเร็จเถิด

หรือไม่ก็ให้คุณประยุทธ์กลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งเพื่อทำการปฏิรูปให้แล้วเสร็จ

ไม่เช่นนั้นการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของพี่น้องที่เจ็บที่ตายอยู่บนถนนจะสูญเปล่า

พวกเราเบื่อและเหนื่อยกับการต้องออกไปสู้บนถนนอีกแล้ว
พุทธะอิสระจึงขอเรียกร้องให้คนไทยทุกหมู่เหล่าออกไปใช้สิทธิลงคะแนน

รับหรือไม่รับร่างตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่ให้ใครมาชี้นำ

พุทธะอิสระ

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์