รองแม่ทัพภาคสัญญา ‘อิสลามบูรพา’ เปิดสอนได้ต่อไป หลังศาลแพ่งสั่งยึดที่ดิน เจ้าของพร้อมอุทธรณ์สู้คดี

รองแม่ทัพภาค 4 ให้สัญญาโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาเปิดสอนได้ต่อไปไม่ว่าคดีจะสิ้นสุดอย่างไรก็ตามหลังศาลแพ่งมีคำสั่งยึดที่ดินฐานเกี่ยวข้องก่อการร้าย เจ้าของพร้อมยื่นอุทธรณ์สู้คดี กอ.รมน.ออกคำชี้แจงรายละเอียดหวั่นถูกนำไปบิดเบือน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ที่โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช แม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนในจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมพะปะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา หลังจากศาลแพ่งกรุงเทพมหานครมีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาให้ยึดทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนอิสลามบูรพาตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากมีการในการสนับสนุนการก่อการร้ายโดยมีนักเรียนและคณะครูให้การต้อนรับประมาณ 100 คน

โดย พล.ต.ชินวัฒน์ กล่าวระหว่างพบปะว่ามาเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

“เราร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์อันดีงามของหะยีมุสตอฟาผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานมุสลิมได้เรียนรู้ในวิถีของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง เพราะอิสลามคือแบบแผนของวิถีชีวิต ดังนั้นมุสลิมมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้หลักคำสอนศาสนา” พล.ต.ชินวัตน์ กล่าว

พล.ต.ชินวัตน์ ระบุโดยสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปอเนาะญีฮาด (โรงเรียนญีฮาดวิทยา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีที่ถูกศาลแพ่งสั่งยึดในข้อหาเดียวกันก่อนหน้านี้) กับโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาเป็นสิ่งที่สังคมกำลังแยกสิ่งที่ดีงามกับความชั่วร้ายออกจากกันโดยบรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมขอเรียนว่าเจตนารมณ์ของหะยีมุสตอฟาคือความดีงาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นระยะหลังๆ ตามที่ศาลไต่สวนตามของเท็จจริงนั้นคือความชั่วร้ายที่ต้องขจัดให้หมดไป

“ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า วันนี้เรามาแสวงหาทางออกร่วมกัน ร่วมกันปกป้องและสืบสานเจตนารมณ์อันดีงามหะยีมุสตอฟา และร่วมกันป้องกันขจัดความชั่วร้ายที่จะแอบแฝงเข้ามาในสถาบันของเราให้ออกไป เราเข้าใจและเราเคารพในวิถีของทุกท่าน เราพร้อมที่จะปกป้อง” พล.ต.ชินวัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ พล.ต.ชินวัตน์ ยืนยันว่า กรณีนี้แม้ว่าคดีนี้จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรนั้นก็เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการ แต่ฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้กับที่ดินแปลงนี้ โดยให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ขณะที่ นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า หากศาลแพ่งพิพากษาสั่งยึดที่ดินโรงเรียนจริง ที่ดินก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังซึ่งกรมธนารักษ์สามารถดำเนินการได้ 3 แนวทาง คือ 1.ขายทอดตลาด 2.ให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ประโยชน์ และ 3.ให้เอกชนใช้ประโยชน์ โดยต้องดำเนินเรื่องขอให้ประโยชน์และต้องจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ซึ่งกรณีนี้อาจจะให้มูลนิธิอัดดีรอซะห์อัลอิสมียะห์ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้ดูแลต่อไป เพราะเป็นองค์กรที่ทางราชการรับรองแล้ว

“สำหรับที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาทางพล.ต.ชินวัตน์ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลได้ยืนยันแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ต้องเป็นที่ดินสำหรับใช้ในการศึกษาและศาสนาตามเจตนารงของหะยีมุสตอฟาต่อไป” นายกิตติ กล่าว

ส่วนนางสุไบดะห์ ดอเลาะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาได้กล่าวขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่มาเยี่ยมและให้กำลัง ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ในการต่อสู่ไป พร้อมยืนยันว่าตนจะยื่นอุทธรณ์เพื่อสู่คดีต่อไป

นางสุไบดะห์ เปิดเผยว่า ตนจะนำกรณีคำพิพากษาของศาลอาญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่พิพากษาว่าผู้บริหารของโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมาเป็นประเด็นหนึ่งในการต่อสู้คดี

จากนั้นในเวลา 13.30 น. พล.ต.ชินวัตน์พร้อมคณะทั้งหมดได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องเดียวกันนี้กับคณะกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสประมาณ 200 คน

กอ.รมน.ออกคำชี้แจงรายละเอียดหวั่นถูกนำไปบิดเบือน

นอกจากนี้ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.ยังได้ออกคำชี้แจงในกรณีเดียวกันนี้ด้วย โดยระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนไหวชี้นำและบิดเบือนไปจากแก่นแท้ของความจริง กอ.รมน.ภาค 4 สน.ขอชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อแสวงหาทางออกจากปัญหาร่วมกันต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

1.การยึดที่ดินของโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา แม้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน แต่เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้สนับสนุนเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเข้าไปติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านพักภายในโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา เมื่อ 2 กรกฎาคม 2550 สามารถควบคุมตัวได้ 7 คน พร้อมตรวจยึดอาวุธ เครื่องกระสุน และอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดหลายรายการ และต่อมาศาลจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งพิพากษาจำเลยที่ถูกจับกุมทั้งหมด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิพากษาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามคำพิพากษายึดที่ดินดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นขออุทธรณ์ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

2.กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันตรวจสอบ และ สอดส่องดูแลเพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อสังคมและประเทศชาติใช้สถานศึกษากระทำในลักษณะดังกล่าวอีก เพราะจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโรงเรียน ชุมชน และนักเรียน อันเกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เข้ามาแอบแฝง และแสวงประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทำให้เจตนารมณ์เดิมอันเป็นสิ่งดีงามของเจ้าของที่ดินถูกบิดเบือน เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับผลกระทบ

3.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และองค์กรทางศาสนาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้ทำประโยชน์เพื่อการศึกษาและศาสนาและได้มีความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาการเรียนการสอน จนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสายสามัญที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ดังนั้น แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่รัฐจะยังคงดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์เดิมของผู้ก่อตั้ง โดยมุ่งมั่นให้โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยายังสามารถดำเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนได้ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีงามของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลแพ่งสั่งยึดที่ดินโรงเรียนอิสลามบูรพาฐานถูกใช้สนับสนุนการก่อการร้าย ทนายเตรียมอุทธรณ์

ศาลพิพากษายกฟ้อง อดีต 3 ผู้บริหาร รร.อิสลามบูรพา

เอกอัครราชทูตมาเลเซียเยือนอิสลามบูรพา เตรียมหนุนพัฒนาโรงเรียน

อิสลามบูรพาฉลองเปิดโรงเรียนรอบสอง

ศิษย์อิสลามบูรพาปลื้ม ถูกปิด4ปีเปิดใหม่เทอมนี้

‘ซูไบดะห์ ดอเลาะ’อิสลามบูรพา เตรียมรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสันติภาพ

เลื่อนสืบพยานปากสุดท้ายคดีปิดโรงเรียนอิสลามบูรพา

ศาลเลื่อนฟังคำสั่งยกเลิกมูลนิธิ เจ้าของโรงเรียนอิสลามบูรพา

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์