กวีประชาไท: แรงมาก็แรงไป!

เมฆดำครอบงำฟ้า
ทั่วธารามืดสนิท
หลีกหนีไม่มีสิทธิ์
ทุกชีวิตมีสิทธิ์ตาย

จุดคบไฟความคิด
ใช้สิทธิ์คิดท้าทาย
รวมพลังทุกเส้นสาย
สู่จุดหมายที่ตั้งใจ

ยิ่งกักก็ยิ่งแกร่ง
ยิ่งพ่ายแรงประชาไทย
แรงมาก็แรงไป
คือเปลวไฟไล่เผด็จการ

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์