คาดเตรียมตั้ง 3 ข้อหาหนัก ปม จม.วิจารณ์ร่าง รธน.เชียงใหม่

ทนายแจงนักการเมืองท้องถิ่นเชียงใหม่และพวกอาจถูกตั้งข้อหาผิดมาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น มาตรา 210 สมคบตั้งแต่ 5 คนเพื่อกระทำความผิด และพ.ร.บ.ประชามติ จากปมส่งจม.วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด้านทนายความรวมถึง จาตุรนต์,พงษ์เทพ,วัฒนา, แกนนำนปช. ถูกทหารปฏิเสธให้เยี่ยม

28 ก.ค. 2559  วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความจากสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทหารอาศัยมาตรา 44 ควบคุมตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายที่ถูกระบุว่ามีเนื้อหาบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 11 คน โดยระบุว่า ขณะนี้มีผู้มารายงานตัวที่ มทบ.11 เป็นจำนวน 9 คน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการ แต่จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารคาดว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 116 มาตรา 210 และ พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 61 วรรคสอง

วิญญัติ ให้ความเห็นว่า ไม่คิดว่าการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดมาตรา 116 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องฟ้องคดียังศาลทหารตามคำสั่ง คสช. เพราะถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงคือการส่งจดหมายที่มีเนื้อหาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญจริง การกระทำดังกล่าวก็ไม่แตกต่างจากการเผยแพร่เนื้อหาการวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ออนไลน์ที่ทำกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งเนื้อหาในจดหมายก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และทำให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง เมื่อไม่ก่อให้เกิดการกระทำทั้ง 3 อย่างดังกล่าวตามกฎหมายกำหนดจึงไม่เข้าข่ายมาตรา 116 แน่นอน ส่วนกฏหมายอาญามาตรา 210 ซ่องสุมโจร ต้องมาจากการกระทำผิดตามมาตราใดมาตราหนึ่งเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าข่ายมาตรานี้ได้  ในความคิดเห็นของเขาเมื่อการกระทำดังกล่าวไม่เข้าข่ายมาตรา 116 ก็ไม่สามารถเอาผิดในมาตรา 210 ได้เช่นกัน

วิญญัติยังให้ความเห็นอีกว่า ส่วนของความผิดในฐาน พ.ร.บ. ประชามติ มาตรา 61 นั้น ต้องอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมพิจารณาว่ามีการเผยแพร่ข้อความผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้มีความผิดจริง ทั้ง 11 คนก็ควรได้รับการพิจารณาที่ศาลท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

"จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ เพราะการที่จะร่างรัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือการทำประชามติ มันคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.ประชามติ กระทำได้โดยสุจริตและเผยแพร่ได้ด้วย เมื่อมันไม่เข้าองค์ประกอบที่ผมอธิบายไปตอนต้น แต่ยังถูกนำมาขึ้นศาลทหาร ประชาชนก็อ่านออกอยู่แล้วว่าทำเพื่ออะไร เพื่อทำให้ประชาชนกลัวใช่หรือไม่" วิญญัติกล่าว

ทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 116 บัญญัติว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย

(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 บัญญัติว่า ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 61 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ประชามติระบุว่า ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายชื่อในการควบคุมตัวมีทั้งหมด 11 ราย ได้แก่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เพิ่งถูกให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ตามม.44, นายคเชน เจียกขจร นายกเทศบาลตำบลช้างเผือก, นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่เขต 1 พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกอบจ.เชียงใหม่, นางสาวธารทิพย์ บูรณุปกรณ์ อาชีพทันตแพทย์, นายวิศรุต คุณะนิติสาร ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวก่อนหน้านี้แล้วเข้าโครงการคุ้มครองพยาน, นายนายอติพงษ์ คำมูล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือก, นายกฤตกร ไพทะยะ คนขับรถผู้บริหารเทศบาลช้างเผือก, นางสาวเอมอร ดับโศรก, นางสุภาวดี งามเมือง, นายเทวรัตน์ อินต้า, นางกอบกาญจน์ สุคีตา

จาตุรนต์-พงษ์เทพ-วัฒนา ฯลฯ และทนายขอเข้าพบ ถูกทหารปฏิเสธ

เมื่อเวลา 10.00 น. จาตุรนต์ ฉายแสง พงษ์เทพ เทพกาณจนา วัฒนา เมืองสุข ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต พร้อมด้วยทนายความของครอบครัวบูรณุปกรณ์ เดินทางมายัง มทบ.11 เพื่อขอเข้าเยี่ยม น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและพวกที่ถูกทหารคุมตัวจากเชียงใหม่มาที่ มทบ.11 โดยทนายความได้แจ้งกับนายทหารว่าต้องการขอเข้าเยี่ยมลูกความ แต่นายทหารไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม โดยแจ้งว่ายังไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น. นายจตุพร พรหมพันธ์ พร้อมด้วยแกนนำนปช.ได้เดินทางมาเพื่อนำอาหารมาเยี่ยม น.ส.ทัศนีย์ และพวก แต่ไม่รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเช่นกัน ทั้งหมดจึงได้ฝากของเยี่ยมผ่านนายทหารไป

 

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์