‘กลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว’ หวั่นคนนอกพื้นที่ทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อขอประทานบัตรถ่านหิน

ชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย กว่า 60 คนรวมตัวค้านกลุ่มบุคคลพร้อมพระภิกษุ ที่จะเข้ามาทำพิธีไสยศาสตร์พื้นที่ขอประทานบัตรถ่านหิน หวังผลให้ชาวบ้านหวาดกลัวในเรื่องผีและจิตวิญญาณ หลังรวมตัวต่อต้านเหมืองถ่านหิน
 
 
 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว ต.เชียงกลมอ.ปากชม จ.เลย ประมาณ 60 คนได้รวมตัวกันเพื่อรอเจรจาพูดคุยเพื่อขอคัดค้านกลุ่มบุคคลจากนอกพื้นที่พร้อมพระภิกษุ ที่จะเข้าไปในพื้นที่การขอประทานบัตรในเขตที่ดินทำกินของชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชมเพื่อมาทำพิธีกรรมบางอย่างที่เสาหลักเขตการขอประทานบัตรที่มาปักเอาไว้แล้วตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา
 
การเข้ามาในพื้นที่ในครั้งนี้ของกลุ่มบุคคลนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ได้รับอนุญาตจากชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของที่ดินทำกินในพื้นที่ให้เข้าไปทำให้ชาวบ้านไปรวมตัวกันที่ทางเข้าออกแยกลำห้วยผุกเพื่อรอเจรจาพูดคุยกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ทราบว่าชาวบ้านไม่ต้องการเหมืองแร่ถ่านหินและจะไม่ยอมให้คนของเหมืองแร่เข้ามาในพื้นที่อีกต่อไปพร้อมทั้งขอให้นายโสภณยกเลิกการขอประทานบัตรในพื้นที่ไปเสียเพื่อเห็นแก่ความเดือนร้อนของชาวบ้านจากผลกระทบและการสูญเสียที่ดินทำกินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากการทำเหมืองแร่ถ่านหินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องตามมาด้วย
 
จากการสอบถามชาวบ้านได้ความว่าเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาตัวแทนของผู้ที่ขอประทานบัตรพร้อมด้วยลูกจ้าง 5-6 คนและเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรม จ.เลย ได้เข้ามาดำเนินการตามคำขอประทานบัตรโดยทำการฝังเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กหล่อปูนลงไปในที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนอย่างน้อย 40 ราย (เท่าที่สำรวจพบเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กหล่อปูน) โดยพลการไม่แจ้งการเข้ามาในที่ดินทำกินของชาวบ้านให้ทราบในระหว่างฝังเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กหล่อปูน โดยมีร่างทรงพนมมือและกล่าวอัญเชิญวิญญาณ ‘ปู่ดำ’ ให้มาปกปักรักษาเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กที่ฝังเอาไว้ในที่ดินทำกินชาวบ้าน
 
ต่อมาหลังจากฝังเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กเสร็จไปแล้วชาวบ้านจึงเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่าเหตุใดจึงมีการเข้ามาทำการฝังเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กในที่ดินทำกินของชาวบ้านได้โดยไม่แจ้งและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแต่กลับได้รับคำขู่คืนมาว่าที่ดินทำกินของชาวบ้าน ทั้งนี้หากมีการทำการรังวัดกำหนดเขตคำขอประทานบัตร ชาวบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินเพราะเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชมหากชาวบ้านไปร้องเรียนว่าผู้ที่ขอประทานบัตรและอุตสาหกรรม จ.เลย เข้ามารังวัดฯโดยบุกรุกที่ดินทำกินของชาวบ้านก็จะไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้เช่นเดียวกันว่าชาวบ้านบุกรุกที่ดินป่าสงวน
 
ทั้งนี้ที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านทั้งหมดได้ถูกกันเขตออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชมให้เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านแล้วตั้งแต่ปี 2552 แต่เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิตัวเองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจึงทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะมายึดที่ดินทำกินของตนไป
 
เรื่องราวดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านมากขึ้นจนเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านกว่า 500 คนเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 มีการเดินรณรงค์และจัดเวทีคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินและกดดันให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านคอนสาหมู่ 4 และบ้านสาธรหมู่ 10ให้ส่งคืนเต็นท์สนามผ้าใบหมู่บ้านละ 2 เต็นท์แก้วน้ำหมู่บ้านละ 200 ใบ โต๊ะยาวหมู่บ้านละ 4 ตัวเก้าอี้พลาสติกหมู่บ้านละ 200 ตัวเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนกระเป๋าหิ้วหมู่บ้านละ 1 ตัว คืนแก่ผู้ขอประทานบัตรไปเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา
 
จนมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมาที่ผู้ขอประทานบัตรและพวกนำพระภิกษุเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ฝังเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กเพื่อขอประทานบัตรไว้เพราะเกรงว่าวัตถุดังกล่าวจะถูกถอนออกไปแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาทำพิธีไสยศาสตร์ร่ายเวทมนต์อัญเชิญผีมาปกปักรักษาเสาคอนกรีตและแท่งเหล็กดังกล่าวเพื่อหวังว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวในเรื่องผีและจิตวิญญาณ
 
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าการกระทำล่าสุดของผู้ขอประทานบัตรล่าสุดนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้วร่วมกับชาวบ้านหลายพื้นที่ในจังหวัดเลยประกอบด้วยกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย พื้นที่ต่อต้านเหมืองทองคำกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย พื้นที่ต่อต้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินบิทูมินัสกลุ่มอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย พื้นที่ต่อต้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองแดงและเหล็กและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย พื้นที่ต่อต้านกรณีการทำเหมืองแร่เหล็ก อ.เชียงคาน จ.เลย ประมาณ 100 คนได้รวมตัวกันในนาม ‘เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย’ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อขอคัดค้าน ‘ร่างพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. ....’ ที่กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ในขณะนี้ที่ศาลากลางจังหวัดเลย
 
โดยกลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้วยังได้ยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อขอให้ยกเลิกการให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ในเขตท้องที่ตำบลเชียงกลมแก่เอกชนรายใดๆก็ตามทั้งหมดโดยเด็ดขาดด้วยเนื่องจากขณะนี้มี หจก.ไทยเจริญไมนิ่งและบริษัท ซี.เอส.เอ็น ไมนิ่ง จำกัด ได้เข้ามาบุกรุกที่ดินทำกินชาวบ้านด้วยการปักหมุดเขตคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหิน (ชนิดบิทูมินัส) โดยไม่แจ้งและขออนุญาตแก่เจ้าของที่ดินแต่อย่างใดและหวั่นเกรงว่าพื้นที่ทำกินและห้วยน้ำลำธารที่ใช้อาศัยหาอยู่หากินส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหายหากเกิดการทำเหมืองแร่ถ่านหินขึ้นจริงจนถึงขั้นก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง.

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์