เผยรองผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ สั่งแก้ไข นร.ข้ามชาติ-ไม่มีสถานะทางทะเบียน เข้าไม่ถึงการศึกษา

3 ส.ค. 2559 สุรพงษ์ กองจันทึก อนุกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ได้หารือกับนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นการศึกษาของเด็กข้ามชาติ รวมทั้งเด็กไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพบปัญหาในการจัดการศึกษาสำหรับคนกลุ่มนี้

ปัญหาที่พบ ได้แก่ 1.สถานศึกษาบางแห่งไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้าศึกษาอย่างถูกต้อง 2.หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ทำความเข้าใจเอกสารคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 3.เด็กข้ามชาติที่มีความรู้ความสามารถบางส่วนไม่ได้รับการสนับสุนนให้เลื่อนชั้นเรียน 4.เงื่อนไขของสถานศึกษาบางแห่ง อาทิ ทัศนคติต่อการสื่อสารของเด็กข้ามชาติและเพื่อนร่วมชั้น หรือรูปแบบการศึกษา ที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของเด็กข้ามชาติ 5.เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่มีเลขสิบสามหลักและไม่มีเอกสารแสดงตัว ซึ่งตามกฎหมายเด็กทุกคนที่เรียนในประเทศไทยจะต้องมีเอกสารประจำตัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กข้ามชาติ

สุรพงษ์กล่าวว่า นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทางสำนักยุทธศาสตร์การศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกหนังสือเวียนเพื่อกำชับแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาตามข้อกฎหมาย และให้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งให้มีความตระหนักต่อประเด็นดังกล่าว รวมถึงแง่มุมทางสิทธิมนุษยชนทั้งในการปฐมนิเทศบุคลากร การศึกษานิเทศก์ และการประชุมเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ อีกทั้งเน้นย้ำให้ส่วนบริหารการทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและสถานศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อจะปลดล็อคเงื่อนไขในด้านสถานะทางทะเบียนของเด็กให้ได้รับการสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีกลุ่มของเด็กไทยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันสัญชาติไทย จำนวน 141 คน และกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถระบุสถานะบุคคลและสัญชาติได้จำนวน 61 คน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก

นอกจากนี้ นางผุสดียังเน้นย้ำความสำคัญของพื้นฐานการศึกษาสำหรับเด็กทุกกลุ่มและการมีสถานะบุคคลที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน ทั้งนี้ การมีสถานะที่ถูกต้องจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะรวมถึงการปกป้องคุ้มครองการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์