ประมวลภาพบรรยากาศการนับคะแนนออกเสียงประชามติ

ประมวลภาพการนับคะแนนออกเสียงประชามติในหลายพื้นที่ ผู้สังเกตการณ์ระบุบางพื้นที่ จนท.ขานบัตรเร็วไป ขณะที่คนเขียนเขียนไม่ทัน หรือเข้าใจผิดว่ากาไม่ถูกต้องข้างบนหรือข้างล่างถือเป็นบัตรเสีย แล้วนับคะแนนเป็นบัตรเสีย ทั้งที่ต้องนับว่าเป็นบัตรดีบางส่วน

7 ส.ค.2559 เวลาประมาณ 17.00 น ที่ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี มีรายงานว่าหน่วยออกเสียงหลายหน่วยนั้นเกิดการนับคะแนนสนับสนุน อย่างน้อย 4 หน่วยสำหรับการใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง โดยเริ่มนับคะแนนหลังจากเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง ผู้สังเกตการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ขานบัตรเร็วไปในขณะที่คนเขียนเขียนไม่ทัน หรือเกิดการเข้าใจผิดว่ากาไม่ถูกต้องข้างบนหรือข้างล่างถือเป็นบัตรเสีย แล้วนับคะแนนเป็นบัตรเสีย ทั้งที่ต้องนับว่าเป็นบัตรดีบางส่วน

หน่วยออกเสียงที่ 41 บริเวณทางเท้าต้นซอยนนทบุรี 15 แขวงบางกระสอ เขตเทศบาลนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี คะแนนเห็นชอบชนะทั้ง 2 ประเด็น ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ190 ไม่เห็นชอบ 123 คำถามพ่วง เห็นชอบ 175 ไม่เห็นชอบ 127

คะแนนบางหน่วยทวีวัฒนา "เห็นชอบ" ทั้งสองประเด็น

 

หน่วยออกเสียงที่ 1 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ 210 ไม่เห็นชอบ 93 คำถามพ่วง คะแนนเห็นชอบสูงกว่าไม่เห็นชอบ 

หน่วยออกเสียงที่ 4 โรงเรียนวัดมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ 236 ไม่เห็นชอบ 85คำถามพ่วง เห็นชอบ 227 ไม่เห็นชอบ 92

บ้านสำโรงเหนือ หมู่11 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 134 ไม่เห็นชอบ 105 ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 124 ไม่เห็นชอบ 106


ที่บ้านหนองเบ็ญ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 97 คะแนน ไม่เห็นชอบ 163 คะแนน ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 80 คะแนน ไม่เห็นชอบ 155 คะแนน

หน่วยออกเสียงที่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 194 ไม่เห็นชอบ 150 ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 169 ไม่เห็นชอบ 148

หน่วยที่ 10 ที่ ศาลาการเปรียญวัดสะพานทอง หมู่ที่ 5 แขวงพานพร้าว เขตศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 92 ไม่เห็นชอบ 120 ประเด็นนที่ 2 เห็นชอบ 81 ไม่เห็นชอบ 122

หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หน่วยที่ 38 เสร็จสิ้นเป็นหน่วยสุดท้าย ผลเฉพาะหน่วยนี้ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 103 ไม่เห็นชอบ 147 เสีย 2 ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 95 ไม่เห็นชอบ 157 รวมเสียทั้งฉบับ 3

หน่วยออกเสียงที่ 12 ณ หอประชุม หมู่ที่ 13 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 203 ไม่เห็นชอบ 47 ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 173 ไม่เห็นชอบ 50 บัตรเสีย 6

หน่วยออกเสียงที่ 11 ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ควนหลง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 236 ไม่เห็นชอบ 39 ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 263 ไม่เห็นชอบ 42 บัตรเสีย 7