สาระ+ภาพ: ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 เทียบปี 2550

เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 61.40 %  ไม่เห็นชอบ 38.60% คำถามพ่วง เห็นชอบ 58.11% ไม่เห็นชอบ 41.89% พร้อมเปรียบเทียบประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 รวมไปถึงเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 เพื่อดูพลวัตรบางประการ


ดูภาพใหญ่ที่นี่

ประเด็นคำถามที่ 1 (ร่างรัฐธรรมนูญ)
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ทั้งฉบับ
เห็นชอบ 61.40% 15,562,027 คน
ไม่เห็นชอบ 38.60% 9,784,680 คน

ประเด็นคำถามที่ 2 (คำถามพ่วง)
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบ 58.11% 13,969,594 คน
ไม่เห็นชอบ 41.89% 10,070,599 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ 50,585,118 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 54.61% (27,623,126  คน )
บัตรเสีย 1.71% (869,043 ใบ)

คะแนนประชามติรายภาค
ประเด็นคำถามที่ 1 (ร่างรัฐธรรมนูญ)

ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ทั้งฉบับ
ภาคกลาง เห็นชอบ 5,887,881 (69.46%) ไม่เห็นชอบ 2,588,765 (30.54%)
ภาคใต้ เห็นชอบ 2,606,023 (76.92%) ไม่เห็นชอบ 782,043 (23.08%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นชอบ 3,923,855 (48.58%) ไม่เห็นชอบ 4,153,178 (51.42%)
ภาคเหนือ เห็นชอบ 2,670,467 (57.70%) ไม่เห็นชอบ 1,957,746 (42.30%)
รวม เห็นชอบ 15,562,027 (61.40 %) ไม่เห็นชอบ 9,784,680 (38.60%)

ประเด็นคำถามที่ 2 (คำถามพ่วง)
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ภาคกลาง เห็นชอบ 5,387,693 (66.17%) ไม่เห็นชอบ 2,754,534 (33.83%)
ภาคใต้ เห็นชอบ 2,441,810 (74.60%) ไม่เห็นชอบ 831,609 (25.40%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นชอบ 3,371,333 (44.56%) ไม่เห็นชอบ 4,193,796 (55.44%)
ภาคเหนือ เห็นชอบ 2,337,276 (54.14%) ไม่เห็นชอบ 1,979,599 (45.86%)
รวม เห็นชอบ 13,969,594 (58.11%) ไม่เห็นชอบ 10,070,599 (41.89%)

เทียบผลประชามติปี 2550 และ การเลือกตั้งทั่วไปปี 2554

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคม 2559
รวมทั่วประเทศ
ผู้มีสิทธิ 45,092,955 คน มาออกเสียง 25,978,954 คน (57.61%) บัตรเสีย 504,207 ใบ (1.94%)
เห็นชอบ 14,727,306 คะแนน (57.81%)
ไม่เห็นชอบ 10,747,441 คะแนน (42.19%)

ภาคกลาง
ผู้มีสิทธิ 15,257,555 คน มาออกเสียง 8,805,624 คน (57.71%) บัตรเสีย 152,927 (1.74%)
เห็นชอบ 5,776,176 คะแนน (66.76%)
ไม่เห็นชอบ 2,876,521 คะแนน (33.24%)

ภาคใต้
ผู้มีสิทธิ 5,912,339 คน มาออกเสียง 3,516,816 (59.48%) บัตรเสีย 73,822 (2.10%)
เห็นชอบ 3,049,834 คะแนน (88.58%)
ไม่เห็นชอบ393,160 คะแนน (11.42%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้มีสิทธิ 15,351,973 คน มาออกเสียง 8,350,677 คน (54.39%) บัตรเสีย 150,538 ใบ (1.80%)
เห็นชอบ 3,050,182 คะแนน (37.20%)
ไม่เห็นชอบ 5,149,957 คะแนน (62.80%)

ภาคเหนือ
ผู้มีสิทธิ 8,571,088 คน มาออกเสียง 5,305,837 คน (61.90%) บัตรเสีย 126,920 ใบ (2.39%)
เห็นชอบ 2,851,114 คะแนน (55.05%)
ไม่เห็นชอบ 2,327,803 คะแนน (44.95%)

ผลการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 (เฉพาะคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อ)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,939,549 คน มาเลือกตั้ง 35,220,208 คน (75.03%) บัตรเสีย 1,726,768 ใบ (4.90%)
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 958,213 คะแนน (2.86%)

ผลคะแนนบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย 15,752,470 คะแนน (47.03%)
พรรคประชาธิปัตย์ 11,435,640 คะแนน (34.14%)
พรรคอื่นๆ 5,347,117 คะแนน (15.96%)

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์