ครม.ไฟเขียวแผนชดเชยชาวนาเปลี่ยนอาชีพ

17 ส.ค. 2559 ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.)  เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/2560 ผ่าน 5 โครงการ โดย 2 โครงการแรก มอบหมายให้กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2565 ประกอบด้วย  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และเลี้ยงแพะ มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อรัฐบาลอุดหนุนภาระดอกเบี้ยร้อยละ 3 เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 2 เตรียมวงเงินสินเชื่อ 10,680 ล้านบาท รัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 2,300 ล้านบาท

ทั้งนี้  เมื่อเกษตรกรต้องการเปลี่ยนมาเลี้ยงกระบือ พร้อมให้เงินกู้ซื้อแม่พันธุ์ครัวเรือนละ 5 ตัว เกษตรกรเป้าหมาย 5,000 ครัวเรือน รวม 25,000 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี  การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ มีเกษตรกรเป้าหมาย 24,000 ครัวเรือน ซื้อแม่พันธุ์ครัวเรือนละ 5 ตัว รวม 120,000 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ธ.ก.ส.ให้เงินกู้ซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ครัวเรือนละ 32 ตัว ช่วยเหลือเกษตรกร 500 ราย รวมเลี้ยงแพะ 16,000 ตัว ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2565  รวมทั้งยังส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียเกษตรกรเป้าหมาย 500 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการวันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2562 เกษตรกรต้องมีพื้นที่กรรมสิทธิ์ 7- 25 ไร่ และต้องกันพื้นที่ 5 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 150,000 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 30,000 ครัวเรือน

ส่วนโครงการสุดท้าย มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น หรือปลูกพืชชนิดอื่น วงเงิน 2,610 ล้านบาท พื้นที่ 420,000 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 84,000 ครัวเรือน จ่ายเงินอุดหนุน 5,000 บาทต่อไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 5 ไร่ หากเปลี่ยนไปเลี้ยงปลา รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน 2,300 บาท เลี้ยงไก่ รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน 2,800 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์