กวีประชาไท: ช่างซ่อมหนังสือกลับหัว

 

กระดาษบางคมกริบ
ในหนังสือประว้ติศาตร์ที่ไม่มีเครื่องหมายคำถาม
บาดมือนักโบราณคดี

ชายโบราณวาดภาพมนุษย์ถ้ำ
ซ่อนเด็กชายคนหนึ่งไว้ในใจ
กัดนิ้วมือจุ่มเลือดเขียนชื่อตัวเองบนโต๊ะนักเรียน

ช่างซ่อมหนังสือผอมโซ
อ่านตัวอักษรกลับหัว
ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อซ่อมหนังสือเล่มหนึ่ง

อัญประกาศถูกจองจำ
ไม่มีในประโยคบอกเล่า
คำสนทนาถูกให้อ่านในใจเงียบๆ

ตู้ลิ้นชักบัตรคำในห้องสมุด
ชื่อเรื่องของคนตายถูกเจาะรู
ไม่ให้พูดความจริง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์