สนช. ผ่าน 3 วาระรวดแก้ รธน.ฉ.ชั่วคราว 57 เพิ่มจำนวน สนช.เป็น 250 คน

 

26 ส.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  พิจารณา 3 วาระรวด ก่อนมีมติในวาระ 3 ด้วยคะแนนเสียง 189 เสียง ไม่เห็นด้วย  ไม่มี ขณะที่ งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ โดยมีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ  1. แก้ไขเพิ่มจำนวน สมาชิก สนช. จาก 220 คน เป็นจำนวนไม่เกิน 250 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสีสิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ และ 2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อความสมบูรณ์ โดยให้สมาชิก สนช. ที่แต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีรัฐสภาชุดใหม่   

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง เหตุผลที่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 ว่าเป็นไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ สนช. และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการประชามติ  เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ขณะที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยยืนยันว่า การแก้ไขโดยบัญญัติวาระการดำรงตำแหน่ง และปรับเพิ่มจำนวนสมาชิก สนช. จากจำนวน 220 คน เป็นจำนวนไม่เกิน 250 คน นั้น ถือว่าเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  และช่วยให้ สนช. พิจารณากฎหมายที่กำลังจะเข้าสู่สภาอีกว่า 100 ฉบับ กฎหมายที่ยังค้างพิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญกว่า 80 ฉบับ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก 10 ฉบับ ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนที่ปรับเพิ่มดังกล่าว ยังสอดรับกับบทเฉพาะกาลและบทหลักในร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามมติ ที่กำหนดให้ สนช. ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ยังคงทำหน้าที่เป็น รัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐสภาชุดใหม่ และมีจำนวน 250 คน เช่นกัน ซึ่งทำให้การทำงานในอนาคตราบรื่น ชัดเจน และไม่ต้องตีความอะไรเพิ่ม

 

ที่มา เว็บไซต์วิทยุรัฐสภา

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์