'วัส ติงสมิตร' แจงกรณีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอให้เปลี่ยนตัวประธาน กสม.

'วัส ติงสมิตร' ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจงกรณีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอให้เปลี่ยนตัวประธาน กสม. 
 
28 ส.ค. 2559 28 สิงหาคม 2559 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงกรณีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอให้เปลี่ยนตัวประธาน กสม. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
เรื่อง กรณีเครือข่ายประชาชนภาคใต้ขอให้เปลี่ยนตัวประธาน กสม.
 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีกลุ่มบุคคลซึ่งใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิชุมชนภาคใต้ ได้ร่วมกันแถลงการณ์ ตำหนิและขอให้เปลี่ยนตัวประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวัส ติงสมิตร) โดยให้เหตุผลว่าจะขออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐหยุดการดำเนินนโยบาย โครงการ หรือกิจการที่ละเมิดสิทธิชุมชนในภาคใต้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สังคม วิถีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การละเมิดสิทธิชุมชนตามมา
 
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เครือข่ายฯหวังจะให้คณะกรรมการสิทธิฯได้รับเนื้อหาสาระของข้อเสนอ โดยได้ประสานงานกับกรรมการสิทธิฯบางท่านไว้ล่วงหน้าเพื่อขอช่วงเวลาก่อนปิดเวทีการประชุม
ในการจัดแถลงข่าวนี้ แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากประธานกรรมการฯ  ขอเรียนชี้แจงว่าในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน เวลาประมาณ 11 นาฬิกา หลังได้รับแจ้งจากประธานกรรมการสิทธิฯ สำนักงาน กสม.ได้จัดเตรียมไมโครโฟนให้ภาคีเครือข่ายใช้อ่านคำแถลงการณ์ในเวทีหลังปิดงาน โดยประธานกรรมการฯ จะอยู่รับฟังด้วย ตามที่กรรมการสิทธิฯซึ่งได้รับการประสานกับภาคีเครือข่ายได้ตกลงกับประธานกรรมการสิทธิฯ ซึ่งแตกต่างจากเวที กสม. พบประชาชนเวทีอื่น ๆ อีก 3 แห่งก่อนหน้านี้ เมื่อเกิดเหตุไม่ทำตามข้อตกลง ประธานกรรมการฯไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ไม่มีการบอกกล่าวให้ประธานกรรมการฟังทั้งในเวลาและขณะเกิดเหตุ แถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุต่อไปว่า เครือข่ายฯ ทราบมาว่า ในเวที กสม. พบประชาชนที่จัดไปก่อนหน้านี้ในภาคอื่น ๆ ก็เกิดในลักษณะเดียวกัน
 
ขอเรียนชี้แจงว่า ในเวที กสม. พบประชาชนก่อนหน้านี้ 3 แห่ง คือที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และชลบุรี ไม่ได้เกิดปัญหาทำนองเดียวกับที่เกิดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การอ่านคำแถลงการณ์ของขบวนการหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก็อ่านในเวทีหลังปิดงานไปแล้ว และประธานกรรมการฯ ไม่ได้อยู่ฟังคำแถลงการณ์ เพราะมีกำหนดการที่จะไปพบคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมหาวิทยาลัย
 
อนึ่งประธานกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
 
1) บุคคลที่ร่วมประท้วงครั้งนี้คือ ผู้ดำเนินรายการสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นสถานการณ์โครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และเป็นตัวแทนกลุ่มย่อยที่อภิปรายและนำเสนอข้อสรุปผลการประชุมกลุ่มและแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งตอบข้อซักถามในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
 
2) บุคคลที่จะดำเนินการให้มีการอ่านคำแถลงการณ์ในเวทีก่อนประธานกรรมการฯจะสรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดงาน ก็เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของกรรมการสิทธิฯคนที่มาขออนุญาต
 
3) หากประธานกรรมการฯ ได้ตรวจดูคำแถลงการณ์ที่เครือข่ายฯจะขออ่านในเวทีงานก่อน และทราบเหตุแห่งการทำตามข้อตกลงไม่ได้ประธานกรรมการฯ ก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 
นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
28 สิงหาคม 2559
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์