"มองเทศ : เปลี่ยนไทย" โจทย์ท้าทาย Redesigning Thailand รุ่น 3

นักศึกษาหลายสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการ Redesigning Thailand #3 “มองเทศ : เปลี่ยนไทย” ซึ่งจัดโดยทีดีอาร์ไอ มุ่งเรียนรู้ทักษะสู่การเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายมืออาชีพในอนาคต โดยปีนี้นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอโครงการ "บทเรียนการกระจายอำนาจในญี่ปุ่น สู่การออกแบบใหม่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย"

ทีดีอาร์ไอเดินหน้าต่อเป็นปีที่ 3 สำหรับโครงการ Redesigning Thailand #3 มองเทศ : เปลี่ยนไทย” เวทีเรียนรู้ทักษะขั้นต้นการก้าวสู่นักวิจัยเชิงนโยบายมืออาชีพในอนาคต กิจกรรมลับสมองประลองไอเดียของเหล่านิสิต นักศึกษาที่สนใจอยากแชร์ไอเดียการแก้ไขเชิงนโยบาย ผ่านบทบาทสมมติการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนโยบายไปในประเทศต่าง ๆ เรียนรู้และนำเสนอไอเดียภายใต้มุมมอง “มองเทศ : เปลี่ยนไทย”อย่างไรดี โดยมีบุคลากรนักวิจัยมืออาชีพของทีดีอาร์ไอเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ซึ่งมีการตัดสินและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปี 1-ปี4) ทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แสดงความคิดเห็นและแนวทางผ่านการนำเสนอบทความ ภายใต้โจทย์ “ถ้าคุณคือนักท่องเที่ยวเชิงนโยบายไปในประเทศต่าง ๆ แล้วจะมีมุมมอง “มองเทศ เปลี่ยนไทย”อย่างไร ” ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายคณะจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาทิ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ในปีนี้มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 37 ทีม โดยคณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 7 ทีมสุดท้าย ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ร่วมประลองโจทย์ด้านนโยบายสาธารณะกับผู้บริหารและนักวิจัยของทีดีอาร์ไอ ได้แก่

1. โครงการ “FDI100% กับ รถไฟความเร็วสูง”
2.โครงการ Capturing the Flavor
3. โครงการ “จากละตินอเมริกาสู่ทั่วโลก: กลยุทธ์แก้ปัญหาความยากจนจากนโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข”
4. โครงการ “บทเรียนการกระจายอานาจในญี่ปุ่น สู่การออกแบบใหม่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย”
5. โครงการ “E-WASTE ปัญหาที่ถูกกระแสสังคมบดบัง”
6. โครงการ “The Swedish Model: Family การดูแลครอบครัวโดยรัฐสวัสดิการในสวีเดน”
7. โครงการ “อนาคตของสังคมผู้สูงอายุจากสวีเดนถึงไทย : กรณีศึกษานโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ”

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ครั้งนี้พบว่าน้อง ๆ มีความแอคทีฟกันมาก และได้นำเสนอแนวคิด ได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจ แต่ละคนมีมุมมองซึ่งเรียกได้ว่า มีการศึกษาค้นคว้าเตรียมตัวมาดีพอสมควร และนำเสนอได้กระชับภายในเวลาที่กำหนด ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นความหลากหลายในการสะท้อนแนวคิดของการจัดการนโยบายสาธารณะที่ยาก ๆ ในแบบฉบับพลังของคนรุ่นใหม่ กิจกรรมนั้นนอกจากจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีคิดและหลักการบนพื้นฐานความจริงแล้ว ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้องของการทำวิจัยเชิงนโยบายจากนักวิจัยมืออาชีพของทีดีอาร์ไอด้วย

สำหรับผลการตัดสิน ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองในปีนี้ ได้แก่ โครงการบทเรียนการกระจายอำนาจในญี่ปุ่น สู่การออกแบบใหม่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ของทีมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ นายนพณัฐ แก้วเกตุ นายธนพร อันโนนจาน และนายจตุรพร ผานาค คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนออย่างน่าประทับใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก โครงการ จากละตินอเมริกาสู่ทั่วโลก: กลยุทธ์แก้ปัญหาความยากจนจากนโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ นายณาคิน เหลืองนวล นายภัทร อภิวัฒนกุล และนายศาศตริน วงศ์จีระศักดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ The Swedish Model: Family การดูแลครอบครัวโดยรัฐสวัสดิการในสวีเดน จากทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นกัน คือ นางสาววิชญา พีชะพัฒน์ นางสาวพิมลพรรณ์ โสรีกุล และ นางสาวนภาภรณ์ เอลเลอร์มันน์

โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 12,000 บาท รวมทั้งประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้เป็น TDRI Junior Policy Researcher สิทธิฝึกงานกับทีดีอาร์ไอ และได้รับพิจารณาเข้าทำงานระบบ Fast Track ที่ทีดีอาร์ไอหลังสำเร็จการศึกษา

Redesigning Thailand เป็นกิจกรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในนโยบายสาธารณะได้ลองคิดจากปัญหาจริง ทำให้นักศึกษาได้แชร์ประสบการณ์แนวคิดและวิธีการมองโลกมองปัญหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองจากคำถาม มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้าน เพราะงานวิจัยนโยบายสาธารณะผลการศึกษาจะมีผลกระทบกับส่วนใหญ่ ความภูมิใจของนักวิจัยเชิงนโยบาย คือ ผลงานของเราได้ช่วยสังคม เราจะรู้สึกภูมิใจมาก การเป็นนักวิจัยได้ทำสิ่งดี ๆ ให้สังคมได้ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในส่วนของทัศนคติหรือแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะทีดีในอนาคต.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์