Skip to main content
sharethis
 
20 ก.ย. 2559 รายงานข่าวจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ไปเป็นวันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559  ระหว่าง หวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 ธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ที่ 2  กับกองทัพบก จำเลย ในข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยโจทก์ที่ 1 เป็นมารดา และโจทก์ที่ 2 ภรรยา ของ ร.ต.สนาน  ทองดีนอก เหตุของคดีมาจากกรณี ร.ต.สนาน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 ในระหว่างการฝึกและทดสอบว่ายน้ำของหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยถูกหัวหน้าครูฝึกบังคับให้ว่ายน้ำเกินขีดความสามารถจนกระทั่งจมลงในสระว่ายน้ำและเสียชีวิต
 
สาเหตุที่ศาลมีคำสั่งให้เลื่อนนัดชี้สองสถานฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 พนักงานอัยการทนายจำเลย ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 4 ต.ค. 2559 โดยเหตุผลความว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์สูงและมีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายคน อีกทั้งพยานที่โจทก์พาดพิงเป็นพยานสำคัญในคดีโดยเฉพาะหัวหน้าครูฝึก ทนายจำเลยจำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริงพยานคนดังกล่าว เพื่อประกอบการทำคำให้การ แต่พยานติดภารกิจราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สามารถมาให้ข้อเท็จจริงแก่ทนายจำเลยได้ทันวันที่ 19 ก.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งที่ 1 ศาลได้อนุญาตตามคำขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งที่ 2 ของทนายจำเลยดังกล่าว เมื่อคดียังอยู่ในระยะเวลาที่จำเลยมีสิทธิยื่นคำให้การได้ จึงไม่อาจทำการชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 19 กันยายน 2559 นี้ได้  จึงมีคำสั่งให้เลื่อนไปนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
 
โดยในวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น โจทก์ทั้งสอง คือมารดาและภรรยาของ ร.ต.สนาน พร้อมทั้งทนายความโจทก์ทั้งสองเดินทางมาศาล ส่วนทางด้านจำเลยมีผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยมาศาล
 
สำหรับการชี้สองสถาน คือ การที่ศาลพิจารณาคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยหากมีข้อใดที่ฝ่ายโจทก์อ้างแล้วจำเลยไม่ยอมรับ ศาลจะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาท และกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานหลักฐานมาสืบ
 

ข้อมูลเบื้องต้น : 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีไว้ด้วยว่า เหตุในคดีนี้สืบเนื่องจาก ร.ต.สนาน ทองดีนอก ได้เข้ารับการฝึกว่ายน้ำในหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11 ในหน่วยฝึกกรมทหารราบที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กำหนดระยะเวลาการฝึกระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2558  ถึงวันที่ 27 ก.ค. 2558 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดให้มีช่วงระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำ โดยในระหว่างการฝึกทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการฝึก
 
ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 ในระหว่างการฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร ร.ต.สนาน ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะทนได้ โดยให้ฝึกว่ายน้ำไป-กลับภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบและเป็นเวลานาน  จนเป็นเหตุให้ ร.ต.สนานจมลงไปในก้นสระเป็นเวลานานจนขาดอากาศหายใจ โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึก แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในคำฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวระบุว่าการเสียชีวิตของร้อยตรีสนานดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของครูฝึก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
 
“ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา เราไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้ร้องเรียนหลายหน่วยงาน กระทรวงกลาโหม กองทัพบก ตำรวจเจ้าของท้องที่ ตำรวจนครบาล อีกทั้งยังไม่ทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตระหว่างการฝึกของรต.สนานหรือไม่ ถ้ามีเราก็ไม่ได้รับการแจ้งผลการสอบ เราเชื่อว่าถ้าไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ รต.สนานที่มีร่างกายแข็งแรงย่อมจะไม่เสียชีวิตระหว่างการฝึกอย่างแน่นอน” ธัญญารัตน์ ภรรยา กล่าว
 
โดยคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ครูฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของกองทัพบก เป็นผู้ทำละเมิดอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้รับผิด ต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นได้กระทำไป ทำให้นางสาวธัญญารัตน์ ผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ยื่นฟ้องแพ่ง ในข้อหาละเมิด เพื่อเรียกค่าเสียหาย ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับ กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของครูฝึกดังกล่าว

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net