เตรียมเชิญประยุทธ์ เป็นประธานเปิดงาน 'ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์'

22 ก.ย. 2559  เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.เอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ 3/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล  ได้สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบการเตรียมการจัดงานตามโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ คสป. และผลการดำเนินงานเชิงนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมขององค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้แนวคิด “ภาคประชาสังคมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งแต่ละนิทรรศการมีองค์ประกอบ คือ นิทรรศการหลัก และนิทรรศการมีชีวิต ดังนี้ ชุดที่1 : สรุปผลการดำเนินงาน คสป. ประจำปี 2559 ชุดที่ 2 : บทบาทภาคประชาสังคม ต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 1) ด้านการศึกษา : เครือข่ายรักการอ่าน 2) ด้านสุขภาพ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค : เครือข่ายเพื่อผู้บริโภค 4) สิ่งแวดล้อม : เครือข่ายเมาไม่ขับ 5) ด้านแรงงาน : การจ้างงานคนพิการในรูปแบบใหม่ 6) ด้านสวัสดิการสังคม : เครือข่ายท้องไม่พร้อม และ7) ด้านเกษตร : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เป็นต้น

รวมทั้ง ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญ คือการกำหนดนิยามศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการนิยามขอบเขตของ “องค์กรภาคประชาสังคม” ตามที่ คสป. เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 2559 ดังนี้ องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations (CSOs) องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations (NGOs) องค์กรภาคประชาชน (People Organizations (POs) พลังพลเมือง (Active Citizen)

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานด้านการวางฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ภายใต้ “โครงการสานพลัง นโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ” โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 เครือข่าย พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์