หลานพลทหารวิเชียรร้อง อสส.-อัยการทหาร พิจารณาฐานความผิดกรณีการเสียชีวิตของน้าชาย

นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ ยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุดและหัวหน้าอัยการทหาร เพื่อให้พิจารณาดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรในฐานความผิดตามมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายอาญา


นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ (แฟ้มภาพ)
 

23 ก.ย. 2559 เมื่อเวลา 14.00 น. นริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ หลานพลทหารวิเชียร เผือกสม เดินทางไปยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ และเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหัวหน้าอัยการ กรมพระธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรในฐานความผิดตาม มาตรา 289 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเป็นกรณีที่พลทหารวิเชียรถูกกระทำโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับนริศราวัลถ์ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ นริศราวัลถ์ได้สอบถามไปยังอัยการทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 และได้รับแจ้งตอบกลับมาว่า “การพิจารณาสั่งฟ้องคดีจากการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียร เผือกสม นั้น ทางอัยการทหารไม่สามารถกล่าวหาความผิดอื่นใดที่นอกเหนือจากสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่สามารถพิจารณาสั่งฟ้องในฐานความผิดตามประกอบกฎหมายอาญา มาตรา 289 (5) เพิ่มเติมได้ แม้ว่า ทางโจทก์หรือเจ้าทุกข์จะทำหนังสือแจ้งความประสงค์การกล่าวหามาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ” โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่เมื่อนริศราวัลถ์ได้สอบถามทางวาจาผ่านทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ให้ข้อมูลว่า “อัยการทหารสามารถพิจารณาเพิ่มฐานความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ส่งสำนวนรายงานไต่สวนชี้มูลความผิด โดยอัยการทหารสามารถแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หากมีมูลกระทำความผิดที่กล่าวหาเป็นความผิดฐานอื่นด้วย เพราะกฎหมายให้อำนาจ ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 12”

นอกจากนี้ นริศราวัลถ์ยอมรับว่ายังคงติดใจในข้อกล่าวหาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรแม้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติ วินิจฉัยชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ.2473 มาตรา 30 เนื่องจากตนมองว่าพฤติการณ์ที่ทหารทั้ง 10 คนได้กระทำต่อพลทหารวิเชียร เผือกสม จนถึงแก่ความตาย ประกอบกับมีหลักฐานเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดล้อม ต่างๆ ระบุถึงข้อเท็จจริงของการทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียร เผือกสม จนเสียชีวิต โดยกระทำด้วยวิธีการทรมานและกระทำทารุณโหดร้าย ตลอดทั้งย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงที่สุด ซึ่งมาจากการสอบสวนข้อเท็จจริงของกองทัพบก และสำนวนพนักงานสอบสวน ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วยงานราชการ จนนำไปสู่หน่วยงานต้นสังกัดมีการสั่งพักราชการนายทหารผู้กระทำความผิดชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พร้อมสั่งถอดยศทหารชั้นประทวนและสั่งออกจากราชการด้วยเหตุดังกล่าว ตนจึงต้องเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อให้อัยการสูงสุดและหัวหน้าอัยการทหารพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรในฐานความผิดตาม มาตรา 289 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 289 ผู้ใด
(1) ฆ่าบุพการี
(2) ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุ ที่จะกระทำ หรือได้กระทำการตามหน้าที่
(3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำ ตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงาน ดังกล่าวแล้ว
(4) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
(5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
(6) ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการ ที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น หรือ
(7) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อ หลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้
ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต 

มาตรา 290 ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 289 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์