จดหมายถึง สกว. "อย่าตกเป็นเครื่องมือของทุนถ่านหิน"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

หมอชนบทติง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งเสริมการวิจัยชุมชนด้านพลังงาน หวั่นเป็นเครื่องมือทำงานมวลชน

0000

สกว.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ช่วงนี้ออกอาการแปลกผิดปกติ เกิดอาการตาลายสับสนไปรับงบ กฟผ.มาส่งเสริมการวิจัยในชุมชนเรื่องพลังงาน โดยทำท่าจะเน้นหนักในจังหวัดที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่น กระบี่ สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งเด็กประถมยังเข้าใจว่างานนี้มีเลศนัย

ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ กฟผ.ในพื้นที่สร้างไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นสูงมาก สกว.เป็นหน่วยงานสร้างความรู้ที่สั่งสมชื่อเสียงภาพลักษณ์มายาวนาน จนชาวบ้านยอมรับ ชุมชนมีความคิดเชิงบวกต่อ สกว.โดยเฉพาะงาน สกว.ท้องถิ่นที่เป็นความหวังและมีความโดดเด่นมาก แต่วันนี้ สกว.ท่าทางจะเดินเป๋ๆไปจากรอยทางเดิมเสียแล้ว ทำท่าจะกลายมาเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มทุนมารุกรานชุมชนในนามของการวิจัย

กฟผ.คงไม่ให้งบกับ สกว.ด่วยความบริสุทธิ์ใจหรอก เขาก็อยากใช้ สกว.เป็นเครื่องมือทำประชาสัมพันธ์ ทำงานมวลชนให้องค์กรตนเอง เพราะ กฟผ.ในวันนี้ชาวบ้านให้คะแนนต่ำติดดินมาก จะทำกิจกรรมปล่อยปลาปลูกป่าในพื้นที่ขัดแย้ง หากไม่แจกเสื้อแจกเงินแถมค่ารถและของชำร่วย แทบจะไม่มีใครเขาไปร่วม ทุกอย่างต้องใช้เงินจ้าง จนไปไม่ได้แล้ว จึงต้องหากลยุทธอื่น เช่นนี้แล้ว สกว.องค์กรที่มีเครดิตยาวนานจะไปเป็นเครื่องมือให้ กฟผ.ทำไม จะทำลายเครดิตตนเองที่สะสมมายาวนานทำไม นอกจากเป็นการทำลายเครือข่ายชุมชนที่เป็นพันธมิตรของ สกว.แล้ว ยังสร้างความลำบากใจและเท่ากับเป็นการทำลายเจ้าหน้าที่ สกว.ในพื้นที่ด้วย

ทางออกเรื่องนี้ไม่ยากนัก หากความร่วมมือนี้เลิกได้ก็เลิกเสีย ความผิดพลาดเกิดได้ก็ควรรีบแก้ไข หากเลิกไม่ได้แล้วจริงๆ ก็ขอให้ปรับ TOR ไปเลือกพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดอื่นที่ไม่มีข้อขัดแย้งของชุมชนกับ กฟผ.แทน

หัวใจขององค์กรที่มีหน้าที่สร้างความรู้คือความเชื่อมั่นและศรัทธาของสาธารณะต่อองค์กรเฉกเช่น สกว. การวางตัวที่เหมาะสมจึงสำคัญมาก มากกว่าเรื่องงบไม่พอ จงอย่าเห็นแก่เศษเงิน

ผมจึงขออนุญาตตำหนิกันตรงๆ ด้วยความเชื่อมั่นต่อ สกว.ในการเบนหัวกลับมาสู่การเป็นองค์กรจัดความรู้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของทุน

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
26 กันยายน 2559

0000

 

เกี่ยวกับโครงการ กฟผ. - สกว.

 

egatlogo       TRFlogo2556

 

หลักการและเหตุผล :

ปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับต้นของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้หลายหน่วยงานได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวลต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม แม้พลังงานทดแทนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่พลังงานทดแทนส่วนใหญ่ ให้กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่คงที่ เช่น พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ หรือลม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งอาจทำให้ระบบไฟฟ้าขาดเสถียรภาพได้ ประกอบกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเพิ่มอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (feed in tariffs) ย่อมมีผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ดังนั้นนอกจากการสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังจำเป็นต้องส่งเสริมการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตกลงร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงาน โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. เพื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานวิจัยเชิงนโยบายทางด้านพลังงาน ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรอบของงานวิจัยจะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิจัยศักยภาพของแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพและการปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงาน

 

pic-trf-egat-01

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิต การส่ง และการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการวิจัยด้านพลังงานของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์