เปิดค่าเครื่องบิน 20.9 ล้าน คณะประวิตรบินฮาวาย ประชุม รมว.กห.อาเซียน-รมว.กห.สหรัฐ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 ในการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ ณ เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวม 20,953,800 บาท
 
 
 
จากการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการตรงกับ กรณีที่วันนี้ (2 ต.ค.59) สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ( ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่าง 29 ก.ย.- 1 ต.ค.59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุม 
 
สำหรับการประชุมนี้ตามรายงานข่าวระบุว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยกย้ายถิ่นฐาน อาชญกรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
 
ที่ผ่านมา อาเซียน ได้นำศักยภาพทางทหารของทุกประเทศสมาชิก มาพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆร่วมกัน ผ่านการประสานงาน การฝึกร่วม รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถให้อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้น นโยบายปรับสมดุลของสหรัฐต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยต้องการการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบของสหรัฐ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
 
Dr. Aston Baldwin Carter รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อการคงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสระภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้งทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย จำเป็นต้องร่วมส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง การรักษาฎหมาย การตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและความแตกต่าง ส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ สหรัฐให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์และกฎหมายสากล การจัดทำข้อตกลงร่วม การแก้ปัญหาผ่านช่องทางการทูตและจัดตั้งเครือข่ายร่วมรักษาความมั่นคง พร้อมทั้งต้องการให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม
 
ทั้งนี้ รมว.กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณไทยในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ รวมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย ถึงความตั้งใจจริงในความคืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทย ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้ใช้โอกาสนี้ เชิญ ผบ.กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสต่อไป

สรรเสริญบอกไม่รู้รายละเอียดจริงๆ

มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีข่าวเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนของ พล.อ.ประวิตร  ที่มีตัวเลขสูงกว่า 20 ล้านบาทดังกล่าวว่า “ผมคงไปตอบแทนไม่ได้ ไม่รู้รายละเอียดจริงๆ เพราะไม่เคยไปดูงานต่างประเทศ ไม่เคยจัดงานแบบนั้น ขอให้ถามจากทางโฆษกกระทรวงกลาโหมจะดีกว่า แต่การไปต่างประเทศบางครั้งก็มีส่วนที่จะต้องออกเอง และมีส่วนที่ทางประเทศเจ้าภาพออกให้ ต้องดูเป็นรายกรณีไป”

ไพศาล ยันทำตามระเบียบราชการ

ต่อมาเวลา 16.55 น. ไพศาล พืชมงคล  กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อดีตสมาชิกวุฒิสภา ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า สื่อเลือกข้าง 2 ราย กำลังโหมข่าวค่าใช้จ่ายของคณะกลาโหมไทยไปประชุม รมว.กลาโหมอาเชี่ยน-อเมริกาที่อเมริกา-ฮาวาย หวังหวดลุงป้อมให้อยู่หมัด คงหงายเงิบหน้าแหก  ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจ่ายแก่การบินไทยตามระเบียบราชการ รอฟังทีมกลาโหมเขาแจงก็แล้วกัน เรื่องดีๆ ที่ลุงป้อมสู้ตรากตรำไปทางไกลทำงานให้ชาติ ไม่รายงานสักแอะ เส้นทางบินที่ไปประชุม เวลา จำนวนคณะ มันไม่ใช่เดินทางปกติ
ที่มา เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์