เปิดค่าเครื่องบิน 20.9 ล้าน คณะประวิตรบินฮาวาย ประชุม รมว.กห.อาเซียน-รมว.กห.สหรัฐ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 ในการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ ณ เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวม 20,953,800 บาท
 
 
 
จากการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการตรงกับ กรณีที่วันนี้ (2 ต.ค.59) สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ( ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่าง 29 ก.ย.- 1 ต.ค.59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุม 
 
สำหรับการประชุมนี้ตามรายงานข่าวระบุว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยกย้ายถิ่นฐาน อาชญกรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
 
ที่ผ่านมา อาเซียน ได้นำศักยภาพทางทหารของทุกประเทศสมาชิก มาพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆร่วมกัน ผ่านการประสานงาน การฝึกร่วม รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถให้อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้น นโยบายปรับสมดุลของสหรัฐต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยต้องการการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบของสหรัฐ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
 
Dr. Aston Baldwin Carter รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อการคงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสระภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้งทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย จำเป็นต้องร่วมส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง การรักษาฎหมาย การตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและความแตกต่าง ส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ สหรัฐให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์และกฎหมายสากล การจัดทำข้อตกลงร่วม การแก้ปัญหาผ่านช่องทางการทูตและจัดตั้งเครือข่ายร่วมรักษาความมั่นคง พร้อมทั้งต้องการให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม
 
ทั้งนี้ รมว.กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณไทยในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ รวมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย ถึงความตั้งใจจริงในความคืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทย ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้ใช้โอกาสนี้ เชิญ ผบ.กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสต่อไป

สรรเสริญบอกไม่รู้รายละเอียดจริงๆ

มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีข่าวเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนของ พล.อ.ประวิตร  ที่มีตัวเลขสูงกว่า 20 ล้านบาทดังกล่าวว่า “ผมคงไปตอบแทนไม่ได้ ไม่รู้รายละเอียดจริงๆ เพราะไม่เคยไปดูงานต่างประเทศ ไม่เคยจัดงานแบบนั้น ขอให้ถามจากทางโฆษกกระทรวงกลาโหมจะดีกว่า แต่การไปต่างประเทศบางครั้งก็มีส่วนที่จะต้องออกเอง และมีส่วนที่ทางประเทศเจ้าภาพออกให้ ต้องดูเป็นรายกรณีไป”

ไพศาล ยันทำตามระเบียบราชการ

ต่อมาเวลา 16.55 น. ไพศาล พืชมงคล  กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อดีตสมาชิกวุฒิสภา ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า สื่อเลือกข้าง 2 ราย กำลังโหมข่าวค่าใช้จ่ายของคณะกลาโหมไทยไปประชุม รมว.กลาโหมอาเชี่ยน-อเมริกาที่อเมริกา-ฮาวาย หวังหวดลุงป้อมให้อยู่หมัด คงหงายเงิบหน้าแหก  ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจ่ายแก่การบินไทยตามระเบียบราชการ รอฟังทีมกลาโหมเขาแจงก็แล้วกัน เรื่องดีๆ ที่ลุงป้อมสู้ตรากตรำไปทางไกลทำงานให้ชาติ ไม่รายงานสักแอะ เส้นทางบินที่ไปประชุม เวลา จำนวนคณะ มันไม่ใช่เดินทางปกติ
ที่มา เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์