สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6 ต.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน เห็นด้วย 187 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน

โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างดังกล่าวเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอยู่ในกำหนดที่จะต้องยกร่างใหม่หรือปรับปรุงทั้งฉบับ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยู่แล้ว แต่ด้วยการจัดทำจะต้องใช้เวลา จึงเห็นว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาคดีที่ค้างอยู่ใน ปปช. จำนวน13,000 เรื่องเบาบางลง โดยการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการเพื่อ 1.แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "พนักงานไต่สวน" และเพิ่มบทนิยามคำว่า "หัวหน้าพนักงานไต่สวน" 2.กำหนดคุณสมบัติของพนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ 3.กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวบพยานหลักฐานได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ 4.กำหนดให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแลและแก้ไขคุณสมบัติของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ในสาขากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมขึ้น

วิษณุ กล่าวด้วยว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ได้เสนอให้มีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่พนักงานไต่สวนที่มีบทบาทในการออกหนังสือและแสวงหาข้อเท็จจริงในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยให้แต่งจากบุคคลที่เป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในสายงานกระบวนการยุติธรรม มีพื้นความรู้ขั้นต่ำตามที่กำหนด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำคดี และ ผ่านการอบรมตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งจะทำให้มีจำนวนพนักงานไต่สวนเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 1,000 คน จากปัจจุบันมีเพียง 185 คน โดยบุคคลเหล่านี้จะทำงานภายใต้การกำกับควบคุมของหัวหน้าพนักงานไต่สวนและเลือกให้ไปทำคดีที่เหมาะสม ทั้งนี้หากมีการแก้ไขตามที่ได้กล่าวมา รัฐบาล และ ป.ป.ช. เชื่อว่า จะทำให้คดีที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช. จำนวน 13,000 เรื่องเบาบางลง

 

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์