กทม.ร่อนหนังสือ 'ด่วนที่สุด’ สั่งทุกหน่วยพร้อม หลังการข่าวระบุอาจมีผู้ไม่หวังดีก่อเหตุ

12 ต.ค. 2559 TNN Thailand 24 รายงานว่า ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังการข่าวระบุว่าอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบื้องต้นกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบวัตถุหรือรถต้องสงสัยอย่างรัดกุม รวมถึงดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ สนามบิน และพื้นที่ที่มีประชาชนพลุกพล่าน

นอกจากนี้ได้กำชับสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครตรวจสอบและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่

โดย มติชนออนไลน์ ได้เผยแพร่ หนังสือด่วนที่สุดจากปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ นร.5116.1/11 ลงวันที่ 12 ต.ค.2559 ถึงรองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานก.ก. หัวหน้าพูดตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยหนังสือระบุว่า ด้วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผุสดี ตามไท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการในคราวประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 12 ต.ค.2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

หนังสือระบุต่อว่า 1.ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด จัดระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าสองสว่าง เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการสนับสนุนปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงตามที่ร้องขอ 3.สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถศูนย์เอราวัณ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายให้พร้อมปฏิบัติงาน 4.สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5.สำนักเทศกิจ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดูแลเพื่อความสะดวกด้านการจราจร ความเดือดร้อนของประชาชน 6.สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรถน้ำ รถสุขาเคลื่อนที่ ให้พร้อมในการสอบสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ในหนังสือระบุอีกว่า 7.สำนักงานเขตดำเนินการดังนี้ 7.1 จัดเจ้าหน้าที่สังเกต ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเขต สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ เขตพระราชฐาน บ้านของบุคคลสำคัญในพื้นที่ ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รถบีอาร์ที และแหล่งชุมชนทุกแห่ง 7.2 กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฯลฯ พี่สังเกต ตรึกตรอง หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที 7.3 ประสานเครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบการหอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ร่วมเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ 7.4 ประสานกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น เช่น การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ฯลฯ บริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ถนนคนเดิน ตลาดนัด หรืองานเทศกาลสำคัญๆ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งบูรณาการกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
 
ในหนังสือระบุด้วยว่า 7.5 ประสานชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ให้รับทราบ ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังให้ดำเนินการทันที นี้ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร.5116.1/88 วันที่ 11 ก.พ. 2559 เรื่องแนวทางปฎิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ จากการก่อวินาศกรรมด้วยวัตถุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ให้รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที สำเนาแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียนทราบ ทางโทรสารหมายเลข 02 224 2941
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์