สนช. มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้พิจารณา

13 ต.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 203 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้ขอแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยขอขยายขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ในส่วนของบัญชีฝ่ายการธนาคาร ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ใช้รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เช่น การดูแลค่าเงิน การรักษาเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยสินทรัพย์ส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีทุนสำรองเงินตรา ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างจะกำหนดให้ ธปท. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์โดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้ จึงต้องแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 9 (2) เพื่อกำหนดให้ ธปท.สามารถซื้อหรือมีหุ้นที่ได้จากการลงทุนต่างประเทศได้และ มาตรา 36 โดยเพิ่มประเภทสินทรัพย์ต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าลงทุนได้

ทั้งนี้ การจะเข้าลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ อาทิ คุณสมบัติ สัดส่วนการเข้าลงทุน ระดับความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและดำเนินการให้ทันสถานการณ์ ร่าง พ.ร.บ.นี้จึงกำหนดให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้ โดยหากสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ดังกล่าวได้ จะทำให้ ธปท.บริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 

ที่มา วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์