ที่ประชุมสหประชาชาติยืนสงบนิ่ง-ผู้นำทั่วโลกส่งสารแสดงความเสียใจในหลวงสวรรคต

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้นำสหภาพยุโรป ผู้นำสหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวในหลวงสวรรคต ด้านกษัตริย์ภูฏานประกาศหยุดราชการ 1 วันเพื่อไว้อาลัยทั่วประเทศ

14 ต.ค. 2559 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้แทนนานาชาติร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่นเดียวกับผู้แทนในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน

บัน คี-มุน กราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ในรายงานของสำนักข่าวซินหัว เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ บัน คี-มุน ได้กราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พระองค์ได้รับความเคารพอย่างยิ่งจากประชาชนไทย และได้รับความยอมรับนับถือในระดับนานาชาติ" บัน คี-มุน ระบุในแถลงการณ์ "เพื่อการรับรองในพระราชกรณียกิจของพระองค์ สหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ในปี 2549"

"ข้าพเจ้าในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติ มีความหวังว่าประเทศไทยจะยกย่องพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเชื่อมั่นในค่านิยมสากล และเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน”

 

ผู้นำสหภาพยุโรปยกย่องโครงการพัฒนาชนบทของในหลวง

ในเว็บไซต์ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และนายฌอง โคลด-ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ส่งสารกราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ความว่า

“นับเป็นความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบข่าวจากสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุด ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก และผู้นำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน ในรัชสมัยของพระองค์กว่า 70 ปี ทรงมีโครงการพัฒนาชนบทยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนหลายล้านคน

การอุทิศของพระองค์ช่วยชีวิตประชากรจำนวนมหาศาล และจะเป็นที่จดจำกันต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นที่จดจำในยุโรปสำหรับความตั้งพระราชหฤทัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งและความปรารถนาดีไปถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล"

 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประธานาธิบดีรัสเซีย แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ขณะเดียวกันในเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มีการเผยแพร่สารของประธานาธิบดีบารัค โอบามา กราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีใจความว่า

"สารจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ข้าพระพุทธเจ้ายังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร  ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป  

ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"

ในเว็บไซต์ บีบีซี ภาคภาษาอังกฤษ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เทเรซา เมย์ ได้ส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์และชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปกครองราชอาณาจักรไทยด้วยเกียรติ ความทุ่มเท และด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลตลอดช่วงชีวิตของพระองค์ท่าน พสกนิกรจะอาลัยจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน"

ในเพจบีบีซีไทย รายงานข่าวผู้นำทั่วโลกแสดงความเสียใจต่อข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย แถลงแสดงความเสียใจต่อประชาชนและรัฐบาลไทย นายปูตินกล่าวว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ไทยได้บรรลุความสำเร็จทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ รัสเซียจะจดจำพระองค์ในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนามิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับไทย

กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างหาประมาณมิได้ ที่ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ในการนี้รัฐบาลและประชาชนสิงคโปร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย และว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยะภาพโดดเด่นและเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั่วไป ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชย์สมบัติพระองค์ทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย และยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงค้ำจุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย พระองค์จึงจะยังอยู่ในความทรงจำ เป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลกต่อไป

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวแสดงความเสียใจกับพระบรมวงศานุวงศ์ และชาวไทยที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนมาโดยตลอด

 

กษัตริย์ภูฏานจุดประทีป 1 พันดวง ประกาศหยุดราชการ 1 วัน เพื่อไว้อาลัยทั่วประเทศ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน สมเด็จพระราชบิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล รวมถึงชุมชนคนไทยในภูฏาน ได้ร่วมกันจุดดวงประทีป 1,000 ดวง พร้อมสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิหารเกนราแห่ง ทาชิโชซอง ในกรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 (ที่มาของภาพ: facebook/KingJigmeKhesar)

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ ระบุว่า ทรงรับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชบิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล รวมถึงชุมชนคนไทยในภูฏาน ได้ร่วมกันจุดดวงประทีป 1,000 ดวง พร้อมสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วิหารเกนราแห่ง ทาชิโชซอง ในกรุงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน

สมเด็จพระราชาธิบดีมีรับสั่งให้จัดพิธีสวดรำลึกเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวและให้จุดดวงประทีปทั่วทุกวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นวันแห่งการไว้อาลัยของชาวภูฏานทั้งประเทศ กำหนดให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะให้เป็นวันหยุดราชการและโรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ทูตานุทูตประจำประเทศไทย แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ในส่วนของทูตานุทูต เพจของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ ข้อความกราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจ ของ เฆซุส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ใจความว่า

"ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จากหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกท่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและพลิกฟื้นชีวิตของชาวไทยนับล้านคนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคนสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้

และขอแสดงความเสียใจสำหรับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยต่อประชาชนชาวไทยทุกท่านมา ณ ที่นี้"

ขณะที่ในเฟซบุ๊คของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย "เกล็น เดวีส์" เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ส่งสารกราบบังคมทูลฯ แสดงความเสียใจ มีใจความว่า

"ในนามของสหรัฐอเมริกาและประชาชนชาวอเมริกันในประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจต่อพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระชนม์ชีพอันยาวนานอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง ประชาชนชาวอเมริกันยกย่องพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของชาติเราทั้งสอง พวกเรารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและนํ้าพระราชหฤทัยเอื้ออาทรต่อพสกนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เราล้วนรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงโปรดดนตรีแจ๊สอันมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงแจ๊สอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ที่บันดาลความสุขให้แก่ชนทั่วหล้า นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราในด้านการคิดสร้างสรรค์ในฐานะนักประดิษฐ์และผู้ริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด เราทุกคนต่างชื่นชมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อราษฎรไทย    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม กอปรด้วยขันติธรรมและพระวิริยอุตสาหะในการอุทิศพระองค์เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากส่วนพระองค์    

วันนี้ ดินแดนอันงดงามมีเอกลักษณ์แห่งนี้ได้ประสบกับความสูญเสียที่ลึกซึ้งและใหญ่หลวงยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอร่วมอาลัยกับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้"

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์