'กองทัพบก-อสมท.' เสนอ กสท.ยุติให้บริการโครงข่าย 'ไบร์ททีวี-สปริงนิวส์-วอยซ์'

ประชุม กสท. 17 ต.ค. นี้มีวาระพิจารณา 'กองทัพบก' แจ้งประสงค์จะยกเลิกการให้การบริการโครงข่ายแก่ 'ไบร์ททีวี' ที่ผิดนัดชำระค่าเช่าใช้ ด้าน 'อสมท.' ขอระงับการให้บริการโครงข่าย 'สปริงนิวส์-วอยซ์ทีวี' โดยจะขอระงับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการโครงข่ายตามเงื่อนไขสัญญา

16 ต.ค. 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 36/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ เตรียมพิจารณา (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ประเภท 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือช่องเพื่อการศึกษา หมายเลขช่องที่ 5

 
“ปัจจุบันมีฟรีทีวีดิจิตอลในประเภทบริการสาธารณะแล้ว 4 ช่อง ยังเหลืออีก 8 ช่อง การเปิดรับสมัครช่องใหม่เพื่อการจัดสรรคลื่นความถี่ช่องบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ครั้งนี้ส่วนตัวยืนยันเหมือนเดิมว่า กสทช. ควรพิจารณาด้วยกติกาการประกวดคุณสมบัติ (Beauty contest) ที่ชัดเจน เพื่อการประกวดได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริง ๆ การมีช่องการศึกษาแบบไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจจะเป็นทางเลือกของประชาชนและควรเน้นการสร้างการเรียนรู้ของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมือง”  สุภิญญา กล่าว
 
นอกจากนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Mux) เนื่องจากผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จากกรณี กองทัพบก แจ้งประสงค์จะยกเลิกการให้การบริการโครงข่ายฯ แก่ ช่องไบทร์ทีวี ที่ผิดนัดชำระค่าเช่าใช้ และ อสมท. ขอระงับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องสปริงนิวส์ และ วอยซ์ทีวี (ขอระงับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป) เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการโครงข่ายตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอแนวทาง กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายมีความจำเป็นต้องระงับหรือยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท. และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและประชาชนภายหลังจากการหยุดพักให้บริการ  ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก กสท.แล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นช่องดิจิตอลทีวี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการพักหรือหยุดการให้บริการโครงข่าย เพื่อให้ช่องดิจิตอลทีวีสามารถดำเนินการติดต่อขอเช่าใช้ Mux จากรายใหม่เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการแจ้ง กสท.เพื่อขอเห็นชอบความเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายกรณีมีเหตุจำเป็นให้มีผลการยกเลิกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ล่วงหน้า 30 วัน รวมทั้ง Mux จะต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการหยุดให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ส่วนผู้ใช้บริการ(ช่อง) ที่จะถูกพักใช้หรือหยุดการให้บริการจะต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการโครงข่ายรายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก Mux รายเดิม กรณีไม่สามารถติดต่อได้ทันในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก กสท.โดยทันที ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสท.ก่อนยุติการให้บริการและปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามที่กำหนด
 
วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม (จัดเรท) ของละครเรื่อง แฝดล่องหน ช่อง 7 HD จากเดิมเป็นระดับ “ท” (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น13 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ควรได้รับคำแนะนำ) รวมทั้งหากมีการนำมาออกอากาศซ้ำ (Rerun) ในช่วงเวลาระดับ ท ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำสหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2558  รวมทั้งยังมีวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ รอติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ  ในช่วงบ่ายวันเดียวกันจะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช.ต่อเนื่อง ว่าด้วยเรื่องสำนักงานขอความเห็นชอบกรอบวงเงินในการสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมครั้งก่อน ติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์