ศาลรธน. ชี้กรธ.มีอำนาจแก้คำปรารภร่างรธน. เหตุยังไม่มีการลงพระปรมาภิไธย

26 ต.ค. 2559 ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวภายหลังการประชุมคณะตุลาการเพื่อพิจารณาคำร้องของคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 5 วรรคสอง ว่านายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ได้หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่า การปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสามารถกระทำได้ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้มีหน้าที่ปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สมบูรณ์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

ทั้งนี้ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ศาลมีมติว่าแก้ได้เพราะเราพิจารณาจากมาตรา 5 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้น หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ซึ่งตามประเพณีแล้วกฎหมายจะสมบูรณ์ได้ก็เมื่อมีการลงพระปรมาภิไธย แต่เมื่อร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่มีการลงพระปรมาธิไธยจึงยังสามารถปรับแก้ไขได้ ส่วนที่ศาลเห็นว่าอำนาจแก้เป็นของ กรธ.เนื่องจากมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ที่ให้เพิ่มเติมเป็นความในมาตรา 39/1 วรรคสิบของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ก่อนนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้า ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับผลการลงประชามติ ดังนั้น กรธ.จึงสามารถแก้ไขปรับปรุงได้

อ่านรายละเอียด คำวินิจฉัย กรณีการปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ ได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7563&Itemid=94&lang=th
 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์