สนช.ผ่านร่างกม.ป้องกันการสนับสนุนการเงินก่อการร้าย-แพร่อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

27 ต.ค. 2559 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีการลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ... ที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้วด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 195 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สาระสำคัญคือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับจำนวนกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีทั้งหมดจำนวน 16 คณะ เพื่อรองรับสมาชิกสนช.ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเป็นการแก้ไขจำนวนกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการสามัญให้ประกอบด้วยกรรมาธิการไม่น้อยกว่า 11 คนแต่ไม่เกิน 30 คน จากเดิมที่คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการไม่น้อยกว่า 11 คนแต่ไม่เกิน 26 คน นอกจากนี้ ยังแก้ไขให้คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละคณะกรรมาธิการสามัญนั้นๆ อีกด้วย 

ผ่านร่างกม.ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันเดียวกัน ประชุม สนช. ยังลงมติในวาระ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.... เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 198 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และไม่เห็นด้วย 1 เสียงด้วย 

กิตติ วะสีนนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายว่า เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อและบทกําหนดโทษ รวมทั้งกําหนดให้ความผิดที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทําความผิดให้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อเสนอของสหประชาชาติ และเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน หรือ FATF โดยมี 20 มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ปรับแก้ไข 14 มาตรา พร้อมตั้งข้อสังเกต 3 ประเด็น เพื่อประโยชน์ของรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์