กรรมการสิทธิหวั่น ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ อาจกระทบสิทธิเสรีภาพบุคคล สิทธิในข้อมูลข่าวสาร

28 ต.ค. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ระบุมีบางบทบัญญัติที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รวมถึงสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ

สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จริงหลายท่านเป็นองค์คณะ มีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายมิติ และพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีบางบทบัญญัติที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รวมถึงสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ

ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงมีมติให้ทำข้อเสนอไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการกำหนดฐานความผิดและองค์ประกอบฐานความผิดที่มีความหมายกว้างขวาง และขาดคำนิยามตามฐานความผิดที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ดุลพินิจและการตีความของผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งบางมาตราได้กล่าวถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์การระงับการให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยให้อำนาจรัฐในการกำกับควบคุมการใช้เสรีภาพ ระงับการทำให้เผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และไม่มีการกำหนดลักษณะเนื้อหาประเภทใดที่อาจถูกพิจารณาระงับหรือลบข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การจำกัดเสรีภาพในการแสดงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากเกินหลักจำเป็นและได้สัดส่วน รวมถึงในทางปฏิบัติอาจมีการบังคับใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

กสม. ระบุด้วยว่า ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของ กสม.ไปประกอบการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นหลักประกันในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งทำให้เห็นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างกลไกป้องกันมิให้นำไปสู่การกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อันจะนำมาซึ่งสังคมที่เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป
                                  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์