กสทช.ธวัชชัย ห่วง หลังสิ้นสุดการใช้คลื่นวิทยุ เมษา 60 ยังไม่มีแผนฯรองรับ

วิจารณ์แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. มองด้านเทคนิคด้านเดียว แต่ไม่มีมิติเรื่องกฎหมาย ใบอนุญาต ไม่รู้ว่าเมื่อสิ้นสุดการถือครองคลื่น ใครจะเป็นผู้ใช้งานคลื่นนั้นต่อไป สัดส่วนด้านบริการสาธารณะเท่าไหร่ ด้านบริการชุมชนเท่าไหร่ และด้านบริการธุรกิจเท่าไหร่ รวมถึงระยะเวลาการถือครองนานขนาดไหนด้วย 

29 ต.ค. 2559 ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 37/2559 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส,) นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม.และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม เข้าหารือในบอร์ด เป็นวาระต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วหลังจากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดนส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้ มีความสำคัญและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการเพียง 5 เดือนเท่านั้น

จากกรอบระยะเวลาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) กำหนดสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้ ซึ่งระยะเวลาการสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดคือ วันที่ 3 เมษายน 2560

ที่ผ่านมามีการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ แต่ยังไม่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาปรับปรุงหรือจัดสรรใหม่  ตามนัยมาตรา 82 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดแผนล่วงหน้าในการจัดการคลื่นความถี่เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย และเพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

“เรื่องแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. เป็นการมองมิติทางด้านเทคนิคด้านเดียว แต่ไม่ได้มีมิติเรื่องกฎหมาย มิติเรื่องใบอนุญาต และด้านอื่นๆ เช่น ไม่รู้ว่าเมื่อสิ้นสุดการถือครองคลื่น ใครจะเป็นผู้ใช้งานคลื่นนั้นต่อไป สัดส่วนด้านบริการสาธารณะเท่าไหร่ ด้านบริการชุมชนเท่าไหร่ และด้านบริการธุรกิจเท่าไหร่ รวมถึงระยะเวลาการถือครองนานขนาดไหนด้วย” ธวัชชัย กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท