กสท.ถอนใบอนุญาต CTH เหตุไม่ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค-ปรับช่อง7 ห้าหมื่น ปมละครเจ้าพายุ

กสท.ถอนใบอนุญาต CTH เหตุไม่ส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค - ลงโทษปรับทางปกครอง ช่อง 7 HD ห้าหมื่น เหตุละครเจ้าพายุ มีภาพรุนแรง ขัดมาตรา 37

31 ต.ค. 2559 ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 31 ต.ค. 2559 มีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามมติ กสท. ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 28/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่กำหนดให้ส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (ช่องรายการ) และจัดส่งแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเยียวยาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมจัดส่งข้อมูลจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนช่องรายการที่ออกอากาศบนโครงข่ายของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันโครงข่ายที่ใช้ในการออกอากาศ สำหรับช่องรายการที่ออกอากาศอยู่บนโครงข่ายฯ เพื่อให้ กสท. พิจารณาทราบก่อนยุติการให้บริการโครงข่าย

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งคำสั่งทางปกครองให้ ซีทีเอช ทราบโดยทันที และให้ซีทีเอชดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติรายปี ตามข้อ 6.4 ของประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี

ต่อมา ที่ประชุม กสท. มีมติลงโทษปรับทางปกครอง สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในอัตรา 5 หมื่นบาท เนื่องจากละครเจ้าพายุที่ออกอากาศทางช่อง 7 HD เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.30-22.30 น. มีเนื้อหาบางตอนปรากฏภาพรุนแรง อันเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และมาตรา 57 (2) ประกอบมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551และหากจะนำรายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ำ (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรี่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณากรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยที่ประชุมมีมติปรับทางปกครองสถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญเพิ่มสิริ จำนวน 5 หมื่นบาท และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และที่ประชุมมีคำสั่งทางปกครองให้บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด ช่องรายการ Box Film ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ดับเบิ้ล แม็กซ์ (Double Maxx) ซึ่งจดทะเบียนชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ดี.บี.เอ็ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หาก Box Film ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ปรับทางปกครองจำนวน 5 แสนบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายเพื่อทราบผลการพิจารณาและคำสั่งของ กสท.
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์