โปรดเกล้าฯ ตั้ง 'พล.อ.ธีรชัย-วลิต-ปรีชา-กัมปนาท' พร้อมกว่า 50 นายทหารเป็นราชองครักษ์

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชองครักษ์  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ จํานวน 56 ราย ดังนี้ 1.พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร 2.พลเอกชํานิ รักเรือง 3.พลเอก ธีรชัย นาควานิช 4.พลเอก วลิต โรจนภักดี 5.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 6.พลเอก ชวลิต ชุนประสาน 7.พลเอก ชนะทัพ อินทามระ 8.พลเอก กิตติ อินทสร 9.พลเอก ณัศพล กันตะปีติ 10.พลเอก สาธิต พิธรัตน์ 11.พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 12.พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ 13.พลเอก สถาพร สีมานุรักษ์ 14.พลเอก พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง 15.พลเอก ปราการ ชลยุทธ 16.พลเอก เกษม ธนาภรณ์ 17.พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง 18.พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร 19.พลเอกไชยพร รัตแพทย์ 20.พลเอกธวัช สุกปลั่ง 
 
21.พลเอกอํานาจ รัตนภานพ 22.พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ 23.พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ 24.พลเรือเอกจรูญ จาตุรพงศ์ 25.พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ 26.พลเรือเอกศุภพงษ์ ศิริสนธิ 27.พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน 28.พลเรือเอก พังพล ศิริสังข์ไชย 29.พลเรือเอก กิตตินันท์ ศิรินาวิน 30.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 31.พลอากาศเอก วัธน มณีนัย 32.พลอากาศเอก วสิุรินทร์ มูลละ 33.พลอากาศเอก นพดล นุ่มศิริ 34.พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี 35.พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์ 36.พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว 37.พลโท ภัทรพล รักษนคร 38.พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 39.พลโท ฐิตินันท์ อุตมัง 40.พลโท ธนกร จงอุตสาห์ 41.พลโท นพดล ยิ้มถนอม 42.พลโทไสว พลการ 43.พลโท มนัส หนูวัฒนา 44.พลเรือโท อรุณ ทองแท้ 
 
45.พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา 46.พลเรือโทพิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ 47.พลอากาศโท อุทิศ ภาคภูมิ 48.พลอากาศโท สุชิน วรรณโรจน์ 49.พลอากาศโท สมคิด พัวเวส 50.พลตรี ประยงค์ กล้าหาญ 51.พลตรี ศรายทธุ พันธุ์วัฒนา 52.พลเรือตรี สุชาติ ไชยชาญ 53.พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์ ซึ่ง 53 รายนี้ เป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2559 54. พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์ 55.ว่าที่พันเอก ประภัสร์ จุ้ยสําราญ 56.พันโท ชยากร กล้าหาญ ทั้ง 3 รายเป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2559

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์