ครม.ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีถึงเม.ย.60 ประยุทธ์เผยทูลเกล้าฯ ร่างรธน. แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 พ.ย. 2559 (ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบฯ) 

8 พ.ย. 2559 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชา ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559-30 เม.ย. 2560

ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ เดินทางออกไปอีก 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559- 30 เม.ย. 2560 โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1  มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางดำเนินการผ่านองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 152 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวันให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ให้กระทรวงคมนาคม (คค.)  เร่งรัดดำเนินการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการ เดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ คค. โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป รวมถึงรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยด่วนด้วย

สำหรับมาตรการดังกล่าว กระทรวงการคลัง รายงานว่า  มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางถือเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชนในสภาวะปัจจุบัน  ซึ่งโดยหลักการแล้วการให้การช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่  ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งกาอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง  (Post Audit)  ของข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 ประกอบกับ คค. จะต้องมีการออกบัตรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้สวัสดิการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ (รถเมล์ฟรีและรถไฟฟรี)  โดยกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2560 และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2560 จากนั้น  จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560

ประยุทธ์เผยทูลเกล้าฯ ร่างรธน. แล้ว

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวรายงานผ่านเฟซบุ๊ก 'Wassana Nanuam' ว่า นายกฯ เผย ลงนาม ทูลเกล้าฯ ร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นไปแล้ว เพราะเป็นไปตามขั้นตอน 30 วัน ตอนนี้ ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ ก็รอตามขั้นตอน

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์