บายเนียร์ คุณค่าอยู่ที่ไหน : เต็มใจหรือฝืนใจ

มีหลายประเพณีในมหาวิทยาลัย ที่ควรพูดคุยกันอย่างเปิดเผย 

หนึ่งในนั้นคือ งานบายเนียร์ ซึ่งเป็นงานที่แทบจะมีทุกปี และ ทุกคณะ ในทุกมหาวิทยาลัย 

งานบายเนียร์เป็นกิจกรรมสำคัญ แสดงถึงความเป็นพี่น้อง สายรหัส หลายคนเห็นตรงกันว่า เป็นสิ่งที่ควรจะมี เพราะเป็นการล่ำลารุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือมาตั้งแต่รุ่นน้องเพิ่งก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย งานบายเนียร์ไม่ได้มีจุดประสงค์ เพื่อการแสดงสถานภาพทางสังคม แต่เป็นงานอำลา ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะการตอบแทนซึ่งกัน

ดังนั้น ในเมื่องานบายเนียร์เป็นสิ่งที่ยังควรมีอยู่  ค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทั้งวิธีการหางบประมาณและวิธีการลดภาระค่าใช้จ่าย จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องเงินให้ดี

คงน่าเสียใจไม่น้อย หากจะรักษาความสัมพันธ์กับรุ่นพี่ แต่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่นได้

ในหลายๆคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงมีลักษณะความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้อง

ส่วนมากแล้ว งานบายเนียร์จะจัดขึ้นในโรงแรมขนาดกลาง เลือกที่ๆเดินทางได้สะดวก งบประมาณพอเหมาะ เพื่อทำให้นิสิตมาพบปะกันโดยไม่ติดขัดในค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป  ซึ่งลักษณะงานโดยทั่วไป จะมีกิจกรรมกินเลี้ยง เล่นเกม การแสดงจากชั้นปีต่างๆ และดนตรี

ในเรื่องของการหางบประมาณ การจัดงาน รายได้มาจากการออกร้านขายของ ตามงานในมหาวิทยาลัย จากการจ่ายสมทบทุนจากแต่ละชั้นปี ซึ่งมีการออกเสียงแล้วว่าต้องจ่ายเท่าใดและการซื้อตั๋ว

ซึ่งเราสามารถจะนำเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดงาน นั่นคือการใช้เงินที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ลืมถึงจุดประสงค์ของการมีงานบายเนียร์

ทางทีมงานได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์เกษม เพ็ญภินันท์ ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้มีเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ งานบายเนียร์ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะการให้คืน ซึ่งเป็นปกติในทุกสังคม ในกรณีนี้ คือรุ่นน้อง แสดง ความซาบซึ้ง (appreciation) กับรุ่นพี่ ประเด็นที่สองคือ การเก็บเงินเพื่อจัดงานบายเนียร์ แน่นอนว่าทุกคนก็มีความจำเป็นต่างกัน เช่นเรื่องเศรษฐกิจ หรือ ความจำเป็นส่วนตนในด้านอื่นๆ ซึ่งหากมีการเก็บเงินที่มากเกินไป ก็จะไม่เหมาะสม จะทำให้เราถูกพิธีการครอบงำ (overwhelm) ทั้งที่เราสามารถแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจต่อรุ่นพี่ได้มากมายหลายวิธี

หากงานบายเนียร์ คือ การแสดงความซาบซึ้งและต้องการจะตอบแทน  แล้วงานบายเนียร์ที่ถูกบังคับฝืนใจจะขัดต่อจุดประสงค์ในตัวมันเองหรือไม่.

0000

 


หมายเหตุ: CU Again เป็นสื่ออิสระของกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคณะที่มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม โดยมีความบันเทิงและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วย รายการนี้เป็นรายการหนึ่งเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยในจุฬาฯ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกันอันดี