ประยุทธ์ทุบอกยันรบ.ไม่มีโกหก ไม่ได้บอกให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว ย้ำต้องดูความเหมาะสม

นายกสมาคมชาวนาฯ ชี้จำนำยุ้งฉาง ไม่ครอบคลุมชาวนาในภาคกลาง-ใต้ เพราะไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว พล.อ.ประยุทธ์ ยันไม่ได้บอกให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว แต่ต้องดูความเหมาะสม หากปลูกแล้วเสียหาย น้ำท่วม ฝนแล้ง จะปลูกไปทำไม ระบุรอการช่วยเหลือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง เผยทหารช่วยซื้อข้าวชาวนาแล้วเกือบ 19,000 ตัน

15 พ.ย. 2559 รายงานข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้กำลังใจ หน้าตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจถึงวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลที่พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนา เน้นการลดต้นทุนการผลิต พร้อมย้ำถึงแนวทางการปรับพื้นที่การเพาะปลูก ซึ่งไม่ใช่การยกเลิกปลูกข้าว แต่พื้นที่ใดที่ปลูกแล้วได้รับความเสียหาย ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ และวันนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ข้าวและภาคการเกษตรทั้งหมดก็จะต้องปรับเข้าไปอยู่ในไทยแลนด์ 4.0

“การดูแลราคาข้าว ต้องทำทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดการส่งออก เชื่อว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางร่วมมือกัน ก็จะทำให้การยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้ในยุงฉางเพื่อ 1.จะได้เก็บไว้รับประทาน 2.จำหน่าย ไม่ใช่จะขายผลผลิตทั้งหมด เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่จะแก้ทั้ง ข้าวคุณภาพไม่ดี น้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อลดต้นทุนและสร้างความเข้มแข็ง แต่ก็ต้องมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือปัจจัยด้านผลิตด้วย ทั้งนี้ ไม่ได้บอกให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว แต่ต้องดูความเหมาะสม หากปลูกแล้วเสียหาย น้ำท่วม ฝนแล้ง แล้วจะปลูกไปทำไม การรอการช่วยเหลือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็ง สิ่งที่รัฐบาลทำอาจไม่เกิดผลในวันนี้แต่ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจึงจะเกิดผล

“รัฐบาลต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ ทุกอาชีพไม่ว่าจะโรงสีข้าว หรือชาวประมงที่หาปลา ขอให้คัดปลาออกมาขาย จากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหาพื้นที่ขายให้ และจะต้องตั้งราคาให้เหมาะสม ซึ่งการขายข้าวก็เหมือนกันข้าวที่มีคุณภาพก็จะได้ราคาดี แต่ความไม่ไว้วางใจนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว เมื่อจะทำอะไรก็มีคนไม่ไว้ใจ แต่ขอให้รู้ว่าข้าวนาปีลดลงเท่าไหร่ ข้าวนาปรังปลูกเท่าไหร่ แต่จะปลูกก็แล้วแต่ท่าน หรือจะปลูกอย่างอื่นได้หรือไม่ เราหามาตรการช่วยเหลืออยู่ ขอฝากกับทุกคนรัฐบาลทำจากใจจริง ๆ ไม่มีโกหก พูดแต่เรื่องจริง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวพร้อมใช้มือทุบหน้าอก

"ความไม่ไว้วางใจมันเกิดมานานแล้วไง พอจะทำอะไรมาก็ไม่ไว้ใจอีก วันนี้ต้องดูว่า 1 ข้าวนาปีลดลงเท่าไหร่ ต้องลดพื้นที่เท่าไหร่ แต่ปลูกข้าวให้ได้ดีที่สุด เข้าใจไหม ข้าวนาปรัง ข้าวระยะสั้น ถ้ามันปลูกเกิน 2 ไม่ต้องพูดกัน ราคาตกอีกอะ แต่ตรงนั้นที่เคยปลูกไว้ 3 หรือ 4 อาจจะปลูกเป็นอย่างอื่นได้ไหม นี่กำลังหามาตรการตรงนี้ช่วยเหลืออยู่ โอเคไหม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
 

นายกสมาคมชาวนาฯ ชี้จำนำยุ้งฉางไม่ครอบคลุมชาวนากลาง-ใต้ เหตุไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว 

สุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวภายหลังพบนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ได้ต้องการร้องขออะไรเป็นพิเศษ เพียงขอให้รัฐบาลพิจารณาดูแลชาวนาในพื้นที่ภาคกลางและภาคอื่นๆ จะช่วยวิธีใดก็ตาม ขอให้เป็นการสร้างความยั่งยืน พร้อมยืนยันว่า การเข้าพบครั้งนี้ไม่ได้จัดฉาก แต่สมาคมฯ เห็นว่า การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตรงจุด และเป็นไปตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ซึ่งชาวนาก็พยายามที่จะปรับตัวเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐ

อย่างไรก็ตาม สุเทพ กล่าวว่า นโยบายชะลอการขายข้าว ถือว่าไม่ครอบคลุมชาวนาในภาคกลางและภาคใต้ เพราะไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว แต่ในอนาคตหากมีการสร้างยุ้งฉาง และไม่มีโครงการจากรัฐบาล แต่ชาวนาก็สามารถชะลอการขาย ถือเป็นการสร้างทางเลือกในการขายข้าว
 
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการปรับพื้นที่การปลูกข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดนั้น สุเทพ กล่าวว่า ในส่วนของสมาคมฯ ได้สร้างความเข้าใจกับชาวนา และยืนยันว่า หากปลูกแล้วชาวนาได้รับความเสียหาย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกอยู่แล้ว และว่า ในอนาคตหากรัฐบาลมีการประกาศให้การช่วยเหลือชาวนา ก็ควรกำหนดมาตรการให้ตรงกับช่วงเวลาการเพาะปลูกของแต่ละภาคด้วย
 
สุเทพ กล่าวว่า  สมาคมฯ ไม่ขอวิจารณ์การทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ผ่านมา แต่จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในปัจจุบัน และการทำให้อนาคตชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อมีรัฐบาลชุดต่อไปเข้ามา แม้ไม่ใช่ คสช. และ พล.อ.ประยุทธ์ หากมีแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง ก็พร้อมสนับสนุน
 
“ขออย่าโยงกลุ่มชาวนากับการเมืองและการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา ยืนยันไม่ได้กลัวว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล เพราะผมเป็นประชาชนและเป็นชาวนา ไม่เคยโจมตีหรือทับถมการทำงานของรัฐบาลใด และเรื่องใดที่ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ชาวนาก็ไม่ใช่คนตัดสิน” สุเทพ กล่าว
 

ทหารช่วยซื้อข้าวชาวนาแล้วเกือบ 19,000 ตัน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผย ถึงการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาราคาข้าว ของกอง คสช. ว่า คสช. โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) หน่วยทหารประจำพื้นที่ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ใช้ในทุกศักยภาพเข้าช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ โดยทันทีและต่อเนื่อง ในรูปแบบของการรับซื้อข้าว สนับสนุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยสีข้าว การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่วย การเข้าพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี เพื่อให้ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ ให้เกิดผลดีต่อเกษตรกร และการให้กำลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยทหารในทุกพื้นที่ได้ช่วยรับซื้อข้าวเปลือก, ข้าวสาร ในราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนถึง 18,991 ตัน, ใช้โรงสีสหกรณ์ของหน่วยทหาร 5 โรง ช่วยสีข้าวให้ชาวนาในภาคอีสานได้ข้าวจำนวน 69 ตัน, จัดกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวใน 44 จังหวัด ในพื้นที่ 2,765 ไร่, รวบรวมข้อมูลและสำรวจกระบวนการรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าว 1,068 แห่งใน 45 จังหวัด รวมทั้งจัดตลาดประชารัฐ 1,085 ร้าน มีประชาชนเข้ารับบริการ 20,668 คน
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท