สนช.รับหลักการแก้กม.อาญา เพิ่มโทษปรับคดีทำร้ายร่างกาย-ประกาศใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน

สนช. รับหลักการแก้ กม.อาญา เพิ่มโทษปรับคดีทำร้ายร่างกาย ฯลฯ พร้อมผ่านวาระ 3 ประกาศใช้พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเป็นกฎหมาย ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา รายงานข่าวจากรัฐสภา ระบุว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน เห็นด้วย 195 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน  ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน   

โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงหลักการสำคัญ 3 ประเด็นที่ขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้การอายัตสิทธิเรียกร้อง เพื่อนำมาใช้แทนค่าปรับ มีกำหนดระยะเวลาในการบังคับ 5 ปี 2.ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจ เดิมอัตราโทษทีอยู่สถานเดียวคือ ระวางโทษจำคุก จึงขอเสนอแก้ไขให้ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ ซึ่งจะทำให้ศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจได้กว้างขวางมากขึ้น และ 3.ขอปรับแก้อัตราโทษปรับที่มีอยู่ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา อาทิ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฆ่า ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ศาสนา โดยใช้วิธีพิจารณารวมทั้งหมด คือ ทำเป็นบัญชีและเสนอมาฉบับเดียวครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการขอแก้ไขครั้งใหญ่ของวงการกฎหมายไทย โดยเฉพาะเรื่องการปรับแก้อัตราโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  

ด้าน สมาชิก สนช.เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอมา และมองว่าการเสนอแก้กฎหมายมาทั้งระบบถือเป็นแนวคิดที่ดี และควรใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำมาเป็นวิธีการในการปฏิรูปกฎหมายอื่น  เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายทั้งระบบ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ด้านประธาน สนช. ระบุว่า  การเสนอแก้ไขในครั้งนี้ทำให้ระบบการลงโทษในคดีอาญามีมาตรฐานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ พร้อมฝากให้พิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎหมายอาญาและมีโทษต่ำมาก ทั้งที่กระบวนการจำกุมต้องใช้กำลังและวิธีการอย่างมาก

 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างที่เสนอมาในวันนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายอาญา มาตรฐานในวันนี้จะเป็นตัวหลักให้กับกฎหมายอื่นได้ทำแบบนี้เช่นกัน เพื่อให้โทษต่างๆ กลับเข้าสู่ระบบ พร้อมขอรับข้อเสนอของประธาน สนช.ไปพิจารณาในชั้นรัฐบาลต่อไป

ผ่านวาระ 3 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

วันเดียวกัน (24 พ.ย.59) สนช. มีมติผ่านวาระ 3 ให้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 196 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

สาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิก สนช. ที่ร่วมกันให้ความเห็นชอบปรับแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่มีหลักการสำคัญกำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา และกำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้จะทำให้การส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะเป็นการทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนและการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

 สำหรับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มีทั้งหมด 13 มาตรา เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการเสนอของคณะรัฐมนตรี และได้ผ่านวาระ 1 รับหลักการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จากนั้นเข้าสู่วาระ 2 ในชั้นกรรมาธิการฯ และได้รับมติที่ประชุม ผ่านวาระ 3 ในวันที่ 24 พ.ย.2559 

 

ที่มา วิทยุรัฐสภา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์