สนช.กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

การประชุม สนช. วาระพิเศษเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (ที่มาของภาพ: เพจ Banrasdr)

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดพิเศษ กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์ 29 พ.ย. 59 (ที่มา: โทรทัศน์รัฐสภา)

29 พ.ย. 2559  หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระพิเศษ ที่จะส่งต่อให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณานั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ต่อมาในการประชุม สนช. เมื่อเวลา 11.20 น. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาระบุว่า รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของประชาชนชาวไทยสืบไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 2 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 23 ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

ที่มาของภาพ: โทรทัศน์รัฐสภา/ThaiPBS

หลังจากนั้นที่ประธาน สนช. กล่าวว่า โอกาสอันเป็นมหามงคล ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวคำถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลใหม่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ