เกษียณแล้วมีงานทำ ครม.อนุมัติ 'พล.อ.ธีรชัย' อดีต ผบ.ทบ. นั่งประธานบอร์ดประปาส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็นประธานกรรมการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมอนุมัติกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 20 ราย พล.อ.ปัฐมพงศ์ ไพศาล พืชมงคล นั่งต่อ

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช (ที่มาภาพ www2.army2.mi.th)

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา จากรายงานสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) 29 พ.ย. 2559 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ อื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 8 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 ดังนี้

1. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ประธานกรรมการ 2. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ 3. ประยูร รัตนเสนีย์ กรรมการ 4. ฉัตรชัย พรหมเลิศ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  5. ร.ต.ท อาทิตย์ บุญญะโสภัต (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 6. จรินทร์ จักกะพาก (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 7. เวทย์ นุชเจริญ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  8. เยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน 6 ราย) และ  2. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทุกราย ดังนี้

1) พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 2) ธวัช สุนทราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 3) พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 4) พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 5) วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 6) วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 7) ไพศาล พืชมงคล   ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 8) รศ.ไชยา ยิ้มวิไล ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 9) พล.อ.รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 10) รศ.ชวนี ทองโรจน์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 11) พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 12) พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 13) พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 14) ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 15) พรชัย ตระกูลวรานนท์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 16) จินตนา ชัยยวรรณาการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 17) ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 18)  สุปราณี จันทรัตนวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 19)  เพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  20) เกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

สำหรับการแต่งตั้งอดีต ผบ.ทบ. ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญนั้น เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายชื่อแล้ว จำนวน 13 คน โดย มีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีต ผบ.ทบ. เป็นเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในคณะขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า(คปต.ส่วนหน้า)

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์