บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคนกรุงมอง 'หวยใต้ดิน' เป็นเรื่องปกติ 75.5% - เคยร่วม 53.8%

 

14 ธ.ค. 2559 รายงานข่าวจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,154 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 2 - 6 ธ.ค. 2559  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการพนันหวยใต้ดิน ว่าในปัจจุบันสังคมมองการพนันหวยใต้ดินว่าเป็นอย่างไร ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรัฐบาล มีนโยบายด้านการปราบปรามการพนัน การพนันหวยใต้ดินที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ทุกคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประชาชน การลักลอบเล่นการพนันหวยใต้ดินที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมายาวนาน ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการพนันหวยใต้ดิน มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพบเห็นการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 79.2 ไม่เคยเห็น ร้อยละ 15.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 และรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 75.5 รู้สึกว่าไม่ปกติ ร้อยละ 15.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.2 การพนันหวยใต้ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 88.6 ไม่ทราบร้อยละ 6.3 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.1 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 53.8 ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 40.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค,อินเตอร์เน็ตกระตุ้นทำให้เกิดการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ   58.4 อันดับสองคือโทรทัศน์ ร้อยละ 18.9 อันดับสามคือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13.7 และคิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 58.8 คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เข้มงวด ร้อยละ 14.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้ทางรัฐบาล คสช. เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 56.2 และไม่อยากให้เข้มงวด ร้อยละ 21.9     

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์