สภาน.ศ.มธ.ก็มา! จี้อธิการ-นายกสภา ช่วยยันหลักสิทธิเสรีภาพ #พรบคอม

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์กรณี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรียกร้องอธิการบดี-นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประชาคมธรรมศาสตร์และสมาชิก สนช. ยืนยันหลักสิทธิเสรีภาพ

15 ธ.ค. 2559 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสนช.ว่า อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาและประชาชน พร้อมเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ยืนหยัดในการดำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีพึงได้ตามหลักการสากลและตามรัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

รายละเอียด มีดังนี้

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง
ข้อกังวลต่อกรณี ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( ฉบับที่... ) พ.ศ. ...

จากกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะนำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( ฉบับที่... ) พ.ศ. ... เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นที่กังวลของประชาชนว่าอาจเกิดการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ อาทิ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน การที่ศาลสามารถอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ การยึดคอมพิวเตอร์ และการถอดรหัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย อีกทั้งยังมีการให้ดุลยพินิจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในกรณีที่กระทบกับ การบริการสาธารณะ ความปลอดภัยสาธารณะ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งไม่มีการนิยามความหมายที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการตีความไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายได้

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานในด้านสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอดมีความกังวลใจต่ออนาคตข้างหน้าว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาและประชาชน จึงขอเสนอต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ยืนหยัดในการดำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีพึงได้ตามหลักการสากลและตามรัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันในพันธกิจหลักในการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ดำเนินการตามหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 ธันวาคม 2559

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์