เจรจา 'พนง.-บ.ฟูจิคูระ' ยังตกลงโบนัสไม่ได้ สหภาพแรงงานนัดประชุมขอมตินัดหยุดงาน

ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้แทนพนักงาน ครั้งที่ 4 ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องโบนัส เจรจาอีก 23 ธ.ค. ด้านสหภาพแรงงานนัดประชุมสมาชิก 18 ธ.ค. นี้เพื่อขอมตินัดหยุดงาน
 
16 ธ.ค. 2559 ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้แทนพนักงาน ครั้งที่ 4 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมของสำนักงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้สรุปผลเจรจาว่าในเรื่องของโบนัส ตัวแทนพนักงานได้เสนอ 2 แนวทาง คือ (1) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาโบนัสในอัตรา 2.5 เดือนบวก 7,000 บาท (2) ขอให้บริษัทฯ พิจารณาโบนัสในอัตรา 2.5 เดือนบวก 4,000 บาท และปรับค่าจ้างประจำปีขั้นต่ำ 5% และค่ากะกลางคืน 10 บาท/คน/วัน
 
โดยในการเจรจาในวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ได้นัดทั้งสองฝ่ายเจรจากันในครั้งต่อไปวันที่ 23 ธ.ค. 2559 ที่ห้องประชุมของสำนักงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ด้านสหภาพแรงงานฟูจิคูระได้แจ้งนัดประชุมกับสมาชิกสหภาพแรงงานในวันที่ 18 ธ.ค. 2559 ที่วัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมคือขอมตินัดหยุดงาน