ข้าหลวงใหญ่สิทธิยูเอ็นทำหนังสือถึง สนช. ห่วงพ.ร.บ.คอมฯ คุกคามเสรีภาพออนไลน์

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหนังสือถึง สนช. แสดงความกังวลกรณีแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ห่วงคุกคามเสรีภาพทางออนไลน์

19 ธ.ค. 2559 สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก รวมถึงทำหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แสดงความกังวลต่อการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยระบุว่ากฎหมายดังกล่าวอาจคุกคามเสรีภาพทางออนไลน์ พร้อมเรียกร้องต่อรัฐบาลให้หลักประกันว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์ของไทยจะสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

แถลงการณ์ระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.ได้เห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งอาจจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความเห็น การชุมนุม และความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง โดยกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ จะทำให้รัฐบาลสามารถขอข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งศาล ขณะที่ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์จะต้องรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับผู้ใช้

นอกจากนี้ ยังกำหนดโทษจำคุกสูงสุดห้าปีและโทษปรับ สำหรับการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน การกำหนดเช่นนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจมากขึ้น