เครือข่าย อปท. ร้องสนช.ค้านการควบรวมเทศบาล

27 ธ.ค. 2559 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับยื่นหนังสือจาก ประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นภดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และ อนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรณี ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ประเสริฐ กล่าวว่า แนวคิดการปฏิรูปด้านโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ขนาด และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของร่างข้างต้น อาจขัดกับร่างรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เนื่องจากการยกระดับ อบต.ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล และการบังคับใช้กฎหมายให้ควบรวมเทศบาลตำบลขนาดเล็กเข้าด้วยกัน อาจทำให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะไม่ทั่วถึง และให้อำนาจกับกระทรวงมหาดไทยในการกำกับดูแล อปท. ทุกระดับมากเกินไป โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของ อปท. นอกจากนี้การกำหนดให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างของ อปท. ที่ให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล โดยกำหนดให้ควบรวมเทศบาลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 20 ล้านบาทหรือมีจำนวนประชากรต่ำกว่า 7,000 คนเข้าด้วยกันกับเทศบาลอื่นที่มีพื้นที่ติดกันและอยู่ในอำเภอเดียวกันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นั้น ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ขัดหลักการกระจายอำนาจ และควรยึดเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
 
ด้านประธาน สนช. กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า การปฏิรูป อปท. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ขณะนี้ข้อเสนอการปฏิรูปของ สปท. อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย ( คณะรัฐมนตรี (ครม.) สนช. และ สปท.) จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาถ้อยคำกฎหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น ทั้ง 3 สมาคม ควรชี้แจงเหตุผลที่คัดค้านในขั้นตอนของกฤษฎีกา เพราะหาก ครม. ส่งร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหลักการสำคัญของกฎหมายได้
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์