กวีประชาไท: แค่ใบไม้

ยืนหยัดแผ่กิ่งก้าน       ลมพัดโอนเอน
กอไผ่ใบแกว่งกวัด         แกร่งกล้า
พายุกระหน่าซัด             ตั้งมั่นปฏิภาณ
คงอยู่แม้เหนื่อยล้า        ต่อต้าน ต่ำตม