สหถาพแรงงานฯ ชี้ ธ.กรุงเทพ ปรับตารางการทำงานใหม่ขัดต่อคำสั่งศาล

31 ธ.ค. 2559 สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ได้ออกแถลงการณ์ด่วนเรื่อง 'ธนาคารปรับตารางการทำงานใหม่ ขัดต่อคำสั่งศาล' โดยระบุว่าตามที่ธนาคารกรุงเทพได้มีคำสั่งให้สาขาที่เปิดทำการ 7 วันทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลงตารางการทำงานของพนักงานที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2558 และ 2559 โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปนั้น
 
สหภาพแรงงานฯ ขอให้ธนาคารทบทวนปัญหาของการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องตารางการทำงานอีกครั้ง โดยระบุว่า เมื่อปี 2550-2551 ธนาคารออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทำงาน 3 วัน หยุดงาน 3 วัน มาเป็นทำงาน 4 วัน หยุดงาน 2 วัน ในสาขานครหลวงและปริมณฑลให้ปฏิบัติโดยใช้อำนาจบีบบังคับให้พนักงานจำยอม จากนั้นปี 2555 ธนาคารออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยใช้อำนาจบีบบังคับเช่นเดิม สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง จนถึงเดือน ธ.ค. 2557 ธนาคารยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำสั่งพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม โดยธนาคารยอมจ่าย 3,500 บาท/เดือน แก่พนักงานสาขา 7 วัน และกำหนดตารางการทำงานใหม่ที่ใช้ในปี 2558 เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประณีประนอมยอมความ และมีคำสั่งพิพากษาตามยอมเมื่อเดือน ธ.ค. 2557 และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559
 
ทั้งนี้เมื่อธนาคารจะเปลี่ยนแปลงตารางดังกล่าว สหภาพแรงงานฯ ได้ทราบเรื่องและได้ทักท้วงเมื่อวันเจรจาข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ได้รับคำตอบจากแรงงานสัมพันธ์ว่าจะมีการจ่ายค่าทำงานในวันหยุด คือ 1 ม.ค., 13 เม.ย. และ 1 พ.ค. แก่พนักงานทุกคน ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ได้ทักท้วงเรื่องคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพราะต้องการให้พนักงานได้รับประโยชน์จากวันหยุดที่เท่าเทียมกันทุกคน