องคมนตรีอัญเชิญกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 เรื่องให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

วิษณุ เครืองาม เปิดเผยหลังหารือกับองคมนตรี และนายกรัฐมนตรีว่า องคมนตรีอัญเชิญกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รับสั่งให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเร่งวางแนวทางให้ความช่วยเหลือ

9 ม.ค. 2560 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ว่าองคมนตรีอัญเชิญ กระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือและการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะน้อมนำไปแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้และจะเร่งให้ความช่วยเหลือและวางแนวทางบรรเทาทุกข์และประชาชนต่อไป