UNHCR ชมไทยจัดตั้งระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกม.และผู้ลี้ภัย

UNHCR ชื่นชมประเทศไทยที่เห็นชอบการจัดตั้งกลไกการคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย ตามมติ ครม. เห็นชอมหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่มาภาพ เพจ UNHCR Thailand
16 ม.ค. 2560  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. และมติชนออนไลน์ รายงานตรงกันว่า สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugee: UNHCR) ออกข่าวสารนิเทศชื่นชมประเทศไทยที่เห็นชอบการจัดตั้งกลไกการคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ ระบุว่า การจัดตั้งกลไกดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัยและผู้ย้ายถิ่นฐาน เมื่อเดือนกันยายน 2559 ตลอดจนเป็นการแสดงบทบาทนำของไทยในภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยและคนไร้สัญชาติ

ยูเอ็นเอชซีอาร์ระบุด้วยว่า กลไกคัดกรองดังกล่าวเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญในการสร้างกรอบการดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการและคุ้มครองผู้ลี้ภัยในไทย โดยเสมือนเป็นการวางกรอบเชิงนโยบายในการระบุสถานะผู้ลี้ภัยและการให้การคุ้มครองที่เหมาะสมกับคนกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวจะนำโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการระหว่างกระทรวง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยจะเปิดโอกาสสำหรับความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนกลุ่มเอ็นจีโออีกด้วย

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่เว็บไซต์ทำเนียนรัฐบาล รายงานด้วยว่า พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า UNHCR แสดงความชื่นชมว่ามติของ ครม. ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างกรอบกำกับดูแลที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 ครม. ได้อนุมัติหลักการเรื่อง กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ (ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย  โดยเห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใช้แนวทางในการออกระเบียบ และมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาและจุดยืนของประเทศไทย ดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายน ปีที่ผ่านมาว่า การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกประเทศ ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศกลางทาง และประเทศปลายทาง จะร่วมมือกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาผู้หนีภัยเป็นไปอย่างยั่งยืน
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์