กสท.ออกแนวปฏิบัติหลัง 100 วัน 'สวรรคต' ทีวีออกอากาศรายการปกติได้

กสท. ออกแนวปฏิบัติในการออกอากาศกรณีในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน ให้เอารายการปกติมาออกอากาศได้ แนะแทรกรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ร.9 และสารคดีเทิดพระเกียรติ ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

17 ม.ค. 2560 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในการออกอากาศเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 100 วัน นับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้

1. กรณีการถ่ายทอดรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที

1.2  กรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวันศุกร์ โดยให้ออกอากาศในเวลาเดียวกันอย่างเคร่งครัด

2. การออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนดโดยเคร่งครัด

3. ควรสอดแทรกรายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

4. การแต่งกายของของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้แต่งกายสีตามปกติ สุภาพ และเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ติดสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับผู้ร่วมรายการให้แต่งกายในลักษณะสุภาพ และใช้สีที่เหมาะสม

5. การแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ให้ใช้โทนสีตามปกติของสถานี และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ

6. การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2.

7. การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เว้นแต่กรณีที่ต้องถ่ายทอดรายการตามข้อ 1. ของแนวปฏิบัติให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนผังรายการตามประกาศ กสทช.ฯ ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์