กรุงเทพโพลล์ระบุคนนิยม 'พรรคประชาธิปัตย์' มากกว่า 'พรรคเพื่อไทย'

กรุงเทพโพลล์สำรวจความนิยมพรรคการเมืองระบุพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือพรรคเพื่อไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรครักประเทศไทย 
 
 
22 ม.ค. 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง 'คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย ปี 2560' โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,216 คน พบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ร้อยละ 17.5  (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 0.6) รองลงมาคือพรรคเพื่อไทยที่มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 15.7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4)  พรรคชาติไทยพัฒนามีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.9 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) พรรครักประเทศไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.4 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5) และพรรคพลังชลมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.4 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1) 
 
เมื่อถามว่า “หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่าจะ 'สนับสนุน' (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2559 ร้อยละ 3.2) ขณะที่ร้อยละ 17.9 ระบุว่าจะ 'ไม่สนับสนุน' ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.3 งดออกเสียง