โปรดเกล้าฯ ตั้ง 3 วัชโรทัย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง สำนักพระราชวัง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง รัตนาวุธ-วัชรกิติ-ดิสธร วัชโรทัย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สำนักพระราชวังดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและย้ายข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รัตนาวุธ วัชโรทัย ตําแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง 

2. วัชรกิติ วัชโรทัย ตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 ส.ค. พ.ศ. 2559
 
วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวังดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและย้าย  ดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง เป็นพิเศษเฉพาะราย ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2559
 
โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์